Obsługa transakcji sprzedaży 100% udziałów YesIndeed Sp. z o.o.

Zespół Kancelarii obsługiwał pod względem prawnym transakcję nabycia przez Benefit Systems S.A. przedsiębiorstwa YesIndeed Sp. z o.o. (spółki tworzącej systemy grywalizacyjne, motywacyjne oraz właściciela platformy Wannabuy) poprzez sprzedaż 100% udziałów.

Na polskim rynku pozapłacowych świadczeń pracowniczych projekt miał niewątpliwie precedensowy charakter i zgodnie z planami Benefit Systems S.A. ma na celu poszerzenie oferty, rozwój nowych produktów oraz implementacje w ofercie nowoczesnych rozwiązań mających wpływ na zaangażowanie pracowników i wpisujących się w trendy wellbeingu i kształtowania postaw prozdrowotnych.

Zadaniem zespołu Kancelarii był udział w przygotowaniu założeń prawnych transakcji wraz z rekomendacją najlepszych rozwiązań, bieżące doradztwo, udział w negocjacjach oraz współtworzenie dokumentacji prawnej transakcji i wsparcie w procesie implementacji.