Dane kontaktowe

Malinowski Płachta i Wspólnicy

ul. Słoneczna 38, 00-789 Warszawa
telefon: (+48 22) 621 40 70
fax: (+48 22) 621 31 68
e-mail: sekretariat@mpiw.pl

Skontaktuj się z nami

Zostałam/-em poinformowana-/y o tym, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest: Malinowski, Płachta i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adwokaci sp. p. z siedzibą w Warszawie (00-789) przy ul. Słonecznej 38 (dalej: MPiW),
  2. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres oraz w celu odpowiedzi przez MPiW na skierowane przeze mnie zapytanie oraz do dalszej ewentualnej korespondencji z tym związanej; w razie nawiązania współpracy z MPiW czas i zakres przetwarzania moich danych ulegną dwustronnie uzgodnionej modyfikacji,
  3. W razie przystąpienia do realizacji przez MPiW usług na moją rzecz, moje dane osobowe mogą być powierzone podmiotom trzecim współpracującym z MPiW (np. prawnicy, księgowi, rzeczoznawcy, tłumacze, biura księgowe),
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, nie będą również przedmiotem profilowania,
  5. Mam prawo dostępu do swych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania/usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  6. Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do ich przenoszenia,
  7. W dowolnym momencie mam prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym skorzystanie z tego prawa nie ma wpływu na skuteczność lub legalność przetwarzania dokonywanego na etapie przed wycofaniem mojej zgody,
  8. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacjach gdy dochodzi do naruszenia przez MPiW zasad przetwarzania danych osobowych.