Whoops, looks like something went wrong.

3/3 ErrorException in Connection.php line 713: SQLSTATE[HY000]: General error: 1615 Prepared statement needs to be re-prepared (SQL: select * from `url_route` where `tab` = pages and `field_id` = 60 and `language_id` = 11 limit 1) (View: /home/mpiw/ftp/www_2016/resources/views/layouts/front.blade.php)

 1. in Connection.php line 713
 2. at CompilerEngine->handleViewException(object(QueryException), '0') in PhpEngine.php line 44
 3. at PhpEngine->evaluatePath('/home/mpiw/ftp/www_2016/storage/framework/views/9b4eaa851124bd825fcdf818c2008725d584ef00.php', array('__env' => object(Factory), 'app' => object(Application), 'errors' => object(ViewErrorBag), 'content' => '<!DOCTYPE html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta charset="UTF-8"> </head> <body> <section id="slider" class="float--100 position-relative" style="background-image:url(/img/1920-resize/zespol.jpg);"> </section> <main> <section class="float--100 partnerzy standard position-relative"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <h2 class="section-header">Zespół</h2> </div> </div> </div> <div class="container bg"> <div class="row"> <ul class="partnerzy-grid big-images"> <li class="big-images" > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/piotr_malinowski.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Piotr Malinowski </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Specjalista w&nbsp;zakresie prawa cywilnego i&nbsp;rodzinnego, handlowego, gospodarczego, w&nbsp;tym w&nbsp;szczeg&oacute;lności prawa telekomunikacyjnego, prawa energetycznego oraz antymonopolowego. Zajmuje się r&oacute;wnież problematyką fuzji, przejęć i&nbsp;nowych technologii.</p> <p>Dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz specjalizacje:</p> <ul> <li>doradca największych krajowych i&nbsp;zagranicznych przedsiębiorc&oacute;w w&nbsp;zakresie przepis&oacute;w prawa telekomunikacyjnego i&nbsp;energetycznego</li> <li>specjalista w&nbsp;zakresie badania stanu prawnego sieci przesyłowych i&nbsp;nieruchomości, na&nbsp;kt&oacute;rych są posadowione</li> <li>pełnomocnik w&nbsp;sprawach z&nbsp;zakresu ochrony konkurencji i&nbsp;konsument&oacute;w oraz pełnomocnik procesowy w&nbsp;postępowaniach z&nbsp;zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i&nbsp;administracyjnego</li> <li>doradca prawny Ministra Finans&oacute;w Leszka Balcerowicza, członek zespołu ds. reformy finans&oacute;w publicznych</li> <li>doradca w&nbsp;procesie powszechnej prywatyzacji (NFI)</li> <li>specjalista w&nbsp;zakresie prowadzenia szeroko rozumianych spraw rodzinnych</li> <li>członek Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie.</li> </ul> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li class="big-images" > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/piotr_plachta.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Piotr Płachta </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Specjalista w&nbsp;zakresie kontrakt&oacute;w, negocjacji i&nbsp;proces&oacute;w audytu majątku, zajmuje się r&oacute;wnież zagadnieniami związanymi ze świadczeniem usług online, prawami autorskimi, produkcją gier, płatnościami online, a&nbsp;także tematyką gier losowych i&nbsp;zakład&oacute;w.</p> <p>Dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz specjalizacje:</p> <ul> <li>przez 11 lat praktykował w&nbsp;renomowanych polskich i&nbsp;zagranicznych firmach prawniczych, w&nbsp;tym w&nbsp;Beata Gessel i&nbsp;Wsp&oacute;lnicy oraz Weil, Gotshal &amp; Manges zajmując się procesami due dilligence, kontraktami oraz uczestnicząc w&nbsp;przygotowaniu ofert publicznych m.in. Pekao, ZML Kęty, Stalexport</li> <li>od 1998 roku członek Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie</li> <li>w latach 2013-2016 Przewodniczący Komisji Zagranicznej Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie, wsp&oacute;łautor projekt&oacute;w międzynarodowych kt&oacute;re w&nbsp;latach 2014 i&nbsp;2015 zajęły odpowiednio II i&nbsp;I&nbsp;miejsce w&nbsp;konkursie Krajowej Rady Radc&oacute;w Prawnych</li> <li>uczestnik prac legislacyjnych w&nbsp;podkomisjach i&nbsp;komisjach sejmowych</li> <li>wieloletni pełnomocnik European Gaming and Betting Association w&nbsp;Polsce</li> <li>wieloletnia wsp&oacute;łpraca z&nbsp;brytyjską firmą doradczą, zdobywcą m.in. tytułu najbardziej innowacyjnej firmy doradczej wg Financial Times.</li> </ul> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li class="big-images" > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/anisa_gnacikowska-1.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Anisa Gnacikowska </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> adwokat </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Specjalista w&nbsp;zakresie prawa rodzinnego, spadkowego oraz problematyki podziału majątku. Zajmuje się r&oacute;wnież sprawami z&nbsp;zakresu prawa rzeczowego, w&nbsp;szczeg&oacute;lności w&nbsp;zakresie gospodarki nieruchomościami i&nbsp;reprywatyzacji, jak też sporami sądowymi wynikłymi ze zdarzeń losowych.</p> <p>Dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz specjalizacje:</p> <ul> <li>wsp&oacute;łpracowała z&nbsp;renomowanymi polskimi kancelariami, w&nbsp;tym Kancelarią Kochański Brudkowski i&nbsp;Wsp&oacute;lnicy, a&nbsp;od&nbsp;kilkunastu lat prowadzi prywatną praktykę</li> <li>aktywnie uczestniczy w&nbsp;strukturach samorządu zawodowego adwokat&oacute;w, pełni funkcję Przewodniczącej Zespołu Sekretarzy Prawniczych przy Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Przewodniczącej Komisji ds. Edukacji Prawnej. Jest członkiem Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i&nbsp;Ochrony Prawnej NRA oraz członkiem Komisji Kultury, Sportu i&nbsp;Turystyki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej. Trzykrotnie była Delegatem Okręgowej Rady Adwokackiej w&nbsp;Warszawie na&nbsp;Krajowy Zjazd Adwokatury</li> <li>wykładowca na&nbsp;aplikacji adwokackiej z&nbsp;zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego oraz procedury cywilnej</li> <li>od 2001 roku członek Izby Adwokackiej w&nbsp;Warszawie.</li> </ul> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/przemyslaw_wasiak.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Przemysław Wasiak </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Ukończył studia prawnicze na&nbsp;Wydziale Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W&nbsp;2009 roku ukończył kurs prawa amerykańskiego organizowany przez Wydział Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda i&nbsp;Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W&nbsp;lipcu 2011 roku ukończył studia podyplomowe z&nbsp;zakresu zam&oacute;wień publicznych w&nbsp;SGGW w&nbsp;Warszawie. Wpisany na&nbsp;listę radc&oacute;w prawnych Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie. Do&nbsp;zespołu MP&amp;W dołączył w&nbsp;2008 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/marta_pienkowska-1.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Marta Pieńkowska </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> adwokat </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Absolwentka Wydziału Prawa&nbsp; i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W&nbsp;2015 roku ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Pracy. Wpisana na&nbsp;listę adwokat&oacute;w Izby Adwokackiej w&nbsp;Warszawie.&nbsp;Do zespołu MP&amp;W dołączyła w&nbsp;2012 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/anna_drabarczyk_vel_grabarczyk.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Anna Drabarczyk vel Grabarczyk </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> doradca podatkowy, radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Absolwentka Wydziału Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ma wieloletnie doświadczenie w&nbsp;obsłudze podmiot&oacute;w korporacyjnych. Przeprowadziła audyt prawny i&nbsp;regulację stanu prawnego kilkuset nieruchomości. Od&nbsp;lat zajmuje się prawem autorskim. Zdobyła także praktykę w&nbsp;zakresie pełnej obsługi podatkowej podmiot&oacute;w gospodarczych, r&oacute;wnież zagranicznych. Wpisana na&nbsp;listę radc&oacute;w prawnych Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie (nr wpisu WA-13018) oraz listę doradc&oacute;w podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradc&oacute;w Podatkowych (nr wpisu 12371). Wsp&oacute;łzałożycielka konsorcjum prawno-podatkowego Legaline Law &amp; Tax Solutions.&nbsp;Do zespołu MP&amp;W dołączyła w&nbsp;2005 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Dominika Figuła </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Absolwentka Wydziału Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w&nbsp;Krakowie. W&nbsp;2007 roku ukończyła studia geodezyjne w&nbsp;zakresie szacowania nieruchomości i&nbsp;katastru na&nbsp;Akademii G&oacute;rniczo-Hutniczej w&nbsp;Krakowie. Wpisana na&nbsp;listę radc&oacute;w prawnych Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie. Do&nbsp;zespołu MP&amp;W dołączyła w&nbsp;2009 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Paweł Suwara </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> adwokat </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Ukończył studia prawnicze na&nbsp;Wydziale Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W&nbsp;2009 roku ukończył&nbsp;filologię angielską na&nbsp;specjalizacji tłumaczeniowej. Od&nbsp;2018 roku wpisany na&nbsp;listę adwokat&oacute;w Izby Adwokackiej w&nbsp;Warszawie.&nbsp;Do zespołu MPiW dołączył w&nbsp;2019 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Piotr Grabowski </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Absolwent Wydziału Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Ł&oacute;dzkiego. Członek Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie od&nbsp;roku 2007. Posiada bogate doświadczenie w&nbsp;doradztwie na&nbsp;rzecz podmiot&oacute;w gospodarczych z&nbsp;zakresu prawa zam&oacute;wień publicznych, prawa handlowego oraz problematyki zabezpieczania wierzytelności. Specjalizuje się w&nbsp;kompleksowej obsłudze proces&oacute;w sądowych ze szczeg&oacute;lnym uwzględnieniem postępowań zabezpieczających oraz postępowań egzekucyjnych. Do&nbsp;zespołu Kancelarii MP&amp;W dołączył w&nbsp;2006 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Luiza Lewenstein </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> adwokat </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Członek Izby Adwokackiej w&nbsp;Warszawie od&nbsp;2006 roku. Prowadzi indywidualną Kancelarię, kt&oacute;ra świadczy pomoc prawną zar&oacute;wno na&nbsp;rzecz os&oacute;b fizycznych, jak i&nbsp;podmiot&oacute;w gospodarczych, reprezentując Klient&oacute;w w&nbsp;szczeg&oacute;lności w&nbsp;postępowaniach sądowych, cywilnych i&nbsp;rodzinnych. Z&nbsp;Kancelarią MP&amp;W wsp&oacute;łpracuje od&nbsp;2010 roku, przede wszystkim w&nbsp;sprawach karnych, w&nbsp;tym gospodarczych i&nbsp;skarbowych.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Dr Olimpia Marcewicz </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Ukończyła studia prawnicze na&nbsp;Wydziale Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w&nbsp;Lublinie. Po&nbsp;odbyciu aplikacji sądowej w&nbsp;okręgu Sądu Okręgowego w&nbsp;Lublinie złożyła egzamin sędziowski. Wpisana na&nbsp;listę radc&oacute;w prawnych Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Lublinie.</p> <p>Zatrudniona jest na&nbsp;stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w&nbsp;Katedrze Postępowania Cywilnego i&nbsp;Międzynarodowego Prawa Handlowego Wydziału Prawa i&nbsp;Administracji UMCS w&nbsp;Lublinie. W&nbsp;czerwcu 2007 roku obroniła rozprawę doktorską pt. &bdquo;Egzekucja z&nbsp;przedsiębiorstwa&rdquo; i&nbsp;uzyskała stopień doktora nauk prawnych. Posiada dwuletnie doświadczenie zawodowe we wsp&oacute;łpracy z&nbsp;Kancelarią Radcy Prawnego dr Iwony Szpringer w&nbsp;zakresie obsługi przedsiębiorc&oacute;w.</p> <p>Wsp&oacute;łautor pracy zbiorowej &bdquo;Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz&rdquo;, pod. red. A. Jakubeckiego, oraz wsp&oacute;łautor haseł encyklopedycznych w&nbsp;pracy zbiorowej &bdquo;Wielka Encyklopedia Prawa&rdquo;, pod&nbsp;red. C. Kosikowskiego i&nbsp;E. Smoktunowicza, dział: Postępowanie Cywilne pod&nbsp;red. M. Sawczuka.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Agnieszka Poteraj </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> prawnik </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Absolwentka Wydziału Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w&nbsp;Warszawie. W&nbsp;2017 roku ukończyła r&oacute;wnież studia z&nbsp;zakresu prawa kanoniczno-cywilnego na&nbsp;Wydziale Prawa Kanonicznego.&nbsp;W 2019 roku ukończyła studia podyplomowe &ndash; Prawo pracy i&nbsp;Ubezpieczeń Społecznych &ndash; kadry i&nbsp;płace 2018/2019 na&nbsp;Uczelni Łazarskiego w&nbsp;Warszawie. Do&nbsp;zespołu MP&amp;W dołączyła w&nbsp;2018 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> </ul> </div> </div> </section> </main> </body> </html> ', 'controller_name' => 'page-controller')) in CompilerEngine.php line 59
 4. at CompilerEngine->get('/home/mpiw/ftp/www_2016/resources/views/layouts/front.blade.php', array('__env' => object(Factory), 'app' => object(Application), 'errors' => object(ViewErrorBag), 'content' => '<!DOCTYPE html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta charset="UTF-8"> </head> <body> <section id="slider" class="float--100 position-relative" style="background-image:url(/img/1920-resize/zespol.jpg);"> </section> <main> <section class="float--100 partnerzy standard position-relative"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <h2 class="section-header">Zespół</h2> </div> </div> </div> <div class="container bg"> <div class="row"> <ul class="partnerzy-grid big-images"> <li class="big-images" > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/piotr_malinowski.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Piotr Malinowski </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Specjalista w&nbsp;zakresie prawa cywilnego i&nbsp;rodzinnego, handlowego, gospodarczego, w&nbsp;tym w&nbsp;szczeg&oacute;lności prawa telekomunikacyjnego, prawa energetycznego oraz antymonopolowego. Zajmuje się r&oacute;wnież problematyką fuzji, przejęć i&nbsp;nowych technologii.</p> <p>Dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz specjalizacje:</p> <ul> <li>doradca największych krajowych i&nbsp;zagranicznych przedsiębiorc&oacute;w w&nbsp;zakresie przepis&oacute;w prawa telekomunikacyjnego i&nbsp;energetycznego</li> <li>specjalista w&nbsp;zakresie badania stanu prawnego sieci przesyłowych i&nbsp;nieruchomości, na&nbsp;kt&oacute;rych są posadowione</li> <li>pełnomocnik w&nbsp;sprawach z&nbsp;zakresu ochrony konkurencji i&nbsp;konsument&oacute;w oraz pełnomocnik procesowy w&nbsp;postępowaniach z&nbsp;zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i&nbsp;administracyjnego</li> <li>doradca prawny Ministra Finans&oacute;w Leszka Balcerowicza, członek zespołu ds. reformy finans&oacute;w publicznych</li> <li>doradca w&nbsp;procesie powszechnej prywatyzacji (NFI)</li> <li>specjalista w&nbsp;zakresie prowadzenia szeroko rozumianych spraw rodzinnych</li> <li>członek Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie.</li> </ul> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li class="big-images" > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/piotr_plachta.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Piotr Płachta </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Specjalista w&nbsp;zakresie kontrakt&oacute;w, negocjacji i&nbsp;proces&oacute;w audytu majątku, zajmuje się r&oacute;wnież zagadnieniami związanymi ze świadczeniem usług online, prawami autorskimi, produkcją gier, płatnościami online, a&nbsp;także tematyką gier losowych i&nbsp;zakład&oacute;w.</p> <p>Dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz specjalizacje:</p> <ul> <li>przez 11 lat praktykował w&nbsp;renomowanych polskich i&nbsp;zagranicznych firmach prawniczych, w&nbsp;tym w&nbsp;Beata Gessel i&nbsp;Wsp&oacute;lnicy oraz Weil, Gotshal &amp; Manges zajmując się procesami due dilligence, kontraktami oraz uczestnicząc w&nbsp;przygotowaniu ofert publicznych m.in. Pekao, ZML Kęty, Stalexport</li> <li>od 1998 roku członek Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie</li> <li>w latach 2013-2016 Przewodniczący Komisji Zagranicznej Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie, wsp&oacute;łautor projekt&oacute;w międzynarodowych kt&oacute;re w&nbsp;latach 2014 i&nbsp;2015 zajęły odpowiednio II i&nbsp;I&nbsp;miejsce w&nbsp;konkursie Krajowej Rady Radc&oacute;w Prawnych</li> <li>uczestnik prac legislacyjnych w&nbsp;podkomisjach i&nbsp;komisjach sejmowych</li> <li>wieloletni pełnomocnik European Gaming and Betting Association w&nbsp;Polsce</li> <li>wieloletnia wsp&oacute;łpraca z&nbsp;brytyjską firmą doradczą, zdobywcą m.in. tytułu najbardziej innowacyjnej firmy doradczej wg Financial Times.</li> </ul> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li class="big-images" > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/anisa_gnacikowska-1.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Anisa Gnacikowska </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> adwokat </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Specjalista w&nbsp;zakresie prawa rodzinnego, spadkowego oraz problematyki podziału majątku. Zajmuje się r&oacute;wnież sprawami z&nbsp;zakresu prawa rzeczowego, w&nbsp;szczeg&oacute;lności w&nbsp;zakresie gospodarki nieruchomościami i&nbsp;reprywatyzacji, jak też sporami sądowymi wynikłymi ze zdarzeń losowych.</p> <p>Dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz specjalizacje:</p> <ul> <li>wsp&oacute;łpracowała z&nbsp;renomowanymi polskimi kancelariami, w&nbsp;tym Kancelarią Kochański Brudkowski i&nbsp;Wsp&oacute;lnicy, a&nbsp;od&nbsp;kilkunastu lat prowadzi prywatną praktykę</li> <li>aktywnie uczestniczy w&nbsp;strukturach samorządu zawodowego adwokat&oacute;w, pełni funkcję Przewodniczącej Zespołu Sekretarzy Prawniczych przy Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Przewodniczącej Komisji ds. Edukacji Prawnej. Jest członkiem Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i&nbsp;Ochrony Prawnej NRA oraz członkiem Komisji Kultury, Sportu i&nbsp;Turystyki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej. Trzykrotnie była Delegatem Okręgowej Rady Adwokackiej w&nbsp;Warszawie na&nbsp;Krajowy Zjazd Adwokatury</li> <li>wykładowca na&nbsp;aplikacji adwokackiej z&nbsp;zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego oraz procedury cywilnej</li> <li>od 2001 roku członek Izby Adwokackiej w&nbsp;Warszawie.</li> </ul> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/przemyslaw_wasiak.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Przemysław Wasiak </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Ukończył studia prawnicze na&nbsp;Wydziale Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W&nbsp;2009 roku ukończył kurs prawa amerykańskiego organizowany przez Wydział Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda i&nbsp;Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W&nbsp;lipcu 2011 roku ukończył studia podyplomowe z&nbsp;zakresu zam&oacute;wień publicznych w&nbsp;SGGW w&nbsp;Warszawie. Wpisany na&nbsp;listę radc&oacute;w prawnych Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie. Do&nbsp;zespołu MP&amp;W dołączył w&nbsp;2008 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/marta_pienkowska-1.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Marta Pieńkowska </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> adwokat </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Absolwentka Wydziału Prawa&nbsp; i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W&nbsp;2015 roku ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Pracy. Wpisana na&nbsp;listę adwokat&oacute;w Izby Adwokackiej w&nbsp;Warszawie.&nbsp;Do zespołu MP&amp;W dołączyła w&nbsp;2012 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/anna_drabarczyk_vel_grabarczyk.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Anna Drabarczyk vel Grabarczyk </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> doradca podatkowy, radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Absolwentka Wydziału Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ma wieloletnie doświadczenie w&nbsp;obsłudze podmiot&oacute;w korporacyjnych. Przeprowadziła audyt prawny i&nbsp;regulację stanu prawnego kilkuset nieruchomości. Od&nbsp;lat zajmuje się prawem autorskim. Zdobyła także praktykę w&nbsp;zakresie pełnej obsługi podatkowej podmiot&oacute;w gospodarczych, r&oacute;wnież zagranicznych. Wpisana na&nbsp;listę radc&oacute;w prawnych Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie (nr wpisu WA-13018) oraz listę doradc&oacute;w podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradc&oacute;w Podatkowych (nr wpisu 12371). Wsp&oacute;łzałożycielka konsorcjum prawno-podatkowego Legaline Law &amp; Tax Solutions.&nbsp;Do zespołu MP&amp;W dołączyła w&nbsp;2005 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Dominika Figuła </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Absolwentka Wydziału Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w&nbsp;Krakowie. W&nbsp;2007 roku ukończyła studia geodezyjne w&nbsp;zakresie szacowania nieruchomości i&nbsp;katastru na&nbsp;Akademii G&oacute;rniczo-Hutniczej w&nbsp;Krakowie. Wpisana na&nbsp;listę radc&oacute;w prawnych Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie. Do&nbsp;zespołu MP&amp;W dołączyła w&nbsp;2009 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Paweł Suwara </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> adwokat </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Ukończył studia prawnicze na&nbsp;Wydziale Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W&nbsp;2009 roku ukończył&nbsp;filologię angielską na&nbsp;specjalizacji tłumaczeniowej. Od&nbsp;2018 roku wpisany na&nbsp;listę adwokat&oacute;w Izby Adwokackiej w&nbsp;Warszawie.&nbsp;Do zespołu MPiW dołączył w&nbsp;2019 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Piotr Grabowski </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Absolwent Wydziału Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Ł&oacute;dzkiego. Członek Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie od&nbsp;roku 2007. Posiada bogate doświadczenie w&nbsp;doradztwie na&nbsp;rzecz podmiot&oacute;w gospodarczych z&nbsp;zakresu prawa zam&oacute;wień publicznych, prawa handlowego oraz problematyki zabezpieczania wierzytelności. Specjalizuje się w&nbsp;kompleksowej obsłudze proces&oacute;w sądowych ze szczeg&oacute;lnym uwzględnieniem postępowań zabezpieczających oraz postępowań egzekucyjnych. Do&nbsp;zespołu Kancelarii MP&amp;W dołączył w&nbsp;2006 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Luiza Lewenstein </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> adwokat </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Członek Izby Adwokackiej w&nbsp;Warszawie od&nbsp;2006 roku. Prowadzi indywidualną Kancelarię, kt&oacute;ra świadczy pomoc prawną zar&oacute;wno na&nbsp;rzecz os&oacute;b fizycznych, jak i&nbsp;podmiot&oacute;w gospodarczych, reprezentując Klient&oacute;w w&nbsp;szczeg&oacute;lności w&nbsp;postępowaniach sądowych, cywilnych i&nbsp;rodzinnych. Z&nbsp;Kancelarią MP&amp;W wsp&oacute;łpracuje od&nbsp;2010 roku, przede wszystkim w&nbsp;sprawach karnych, w&nbsp;tym gospodarczych i&nbsp;skarbowych.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Dr Olimpia Marcewicz </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Ukończyła studia prawnicze na&nbsp;Wydziale Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w&nbsp;Lublinie. Po&nbsp;odbyciu aplikacji sądowej w&nbsp;okręgu Sądu Okręgowego w&nbsp;Lublinie złożyła egzamin sędziowski. Wpisana na&nbsp;listę radc&oacute;w prawnych Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Lublinie.</p> <p>Zatrudniona jest na&nbsp;stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w&nbsp;Katedrze Postępowania Cywilnego i&nbsp;Międzynarodowego Prawa Handlowego Wydziału Prawa i&nbsp;Administracji UMCS w&nbsp;Lublinie. W&nbsp;czerwcu 2007 roku obroniła rozprawę doktorską pt. &bdquo;Egzekucja z&nbsp;przedsiębiorstwa&rdquo; i&nbsp;uzyskała stopień doktora nauk prawnych. Posiada dwuletnie doświadczenie zawodowe we wsp&oacute;łpracy z&nbsp;Kancelarią Radcy Prawnego dr Iwony Szpringer w&nbsp;zakresie obsługi przedsiębiorc&oacute;w.</p> <p>Wsp&oacute;łautor pracy zbiorowej &bdquo;Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz&rdquo;, pod. red. A. Jakubeckiego, oraz wsp&oacute;łautor haseł encyklopedycznych w&nbsp;pracy zbiorowej &bdquo;Wielka Encyklopedia Prawa&rdquo;, pod&nbsp;red. C. Kosikowskiego i&nbsp;E. Smoktunowicza, dział: Postępowanie Cywilne pod&nbsp;red. M. Sawczuka.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Agnieszka Poteraj </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> prawnik </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Absolwentka Wydziału Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w&nbsp;Warszawie. W&nbsp;2017 roku ukończyła r&oacute;wnież studia z&nbsp;zakresu prawa kanoniczno-cywilnego na&nbsp;Wydziale Prawa Kanonicznego.&nbsp;W 2019 roku ukończyła studia podyplomowe &ndash; Prawo pracy i&nbsp;Ubezpieczeń Społecznych &ndash; kadry i&nbsp;płace 2018/2019 na&nbsp;Uczelni Łazarskiego w&nbsp;Warszawie. Do&nbsp;zespołu MP&amp;W dołączyła w&nbsp;2018 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> </ul> </div> </div> </section> </main> </body> </html> ', 'controller_name' => 'page-controller')) in View.php line 149
 5. at View->getContents() in View.php line 120
 6. at View->renderContents() in View.php line 85
 7. at View->render() in Response.php line 53
 8. at Response->setContent(object(View)) in Response.php line 201
 9. at Response->__construct(object(View)) in Router.php line 1085
 10. at Router->prepareResponse(object(Request), object(View)) in ControllerDispatcher.php line 95
 11. at ControllerDispatcher->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))
 12. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 52
 13. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))
 14. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 103
 15. at Pipeline->then(object(Closure)) in ControllerDispatcher.php line 96
 16. at ControllerDispatcher->callWithinStack(object(PageController), object(Route), object(Request), 'display') in ControllerDispatcher.php line 54
 17. at ControllerDispatcher->dispatch(object(Route), object(Request), 'App\Http\Controllers\Front\PageController', 'display') in Route.php line 174
 18. at Route->runController(object(Request)) in Route.php line 140
 19. at Route->run(object(Request)) in Router.php line 724
 20. at Router->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))
 21. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 52
 22. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in Redirection.php line 42
 23. at Redirection->handle(object(Request), object(Closure))
 24. at call_user_func_array(array(object(Redirection), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 25. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 26. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 27. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in DisableSite.php line 25
 28. at DisableSite->handle(object(Request), object(Closure))
 29. at call_user_func_array(array(object(DisableSite), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 30. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 31. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 32. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in ETagMiddleware.php line 14
 33. at ETagMiddleware->handle(object(Request), object(Closure))
 34. at call_user_func_array(array(object(ETagMiddleware), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 35. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 36. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 37. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in FrontLocale.php line 21
 38. at FrontLocale->handle(object(Request), object(Closure))
 39. at call_user_func_array(array(object(FrontLocale), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 40. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 41. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 42. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in VerifyCsrfToken.php line 64
 43. at VerifyCsrfToken->handle(object(Request), object(Closure))
 44. at call_user_func_array(array(object(VerifyCsrfToken), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 45. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 46. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 47. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in ShareErrorsFromSession.php line 49
 48. at ShareErrorsFromSession->handle(object(Request), object(Closure))
 49. at call_user_func_array(array(object(ShareErrorsFromSession), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 50. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 51. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 52. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in StartSession.php line 62
 53. at StartSession->handle(object(Request), object(Closure))
 54. at call_user_func_array(array(object(StartSession), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 55. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 56. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 57. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in AddQueuedCookiesToResponse.php line 37
 58. at AddQueuedCookiesToResponse->handle(object(Request), object(Closure))
 59. at call_user_func_array(array(object(AddQueuedCookiesToResponse), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 60. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 61. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 62. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in EncryptCookies.php line 59
 63. at EncryptCookies->handle(object(Request), object(Closure))
 64. at call_user_func_array(array(object(EncryptCookies), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 65. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 66. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 67. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))
 68. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 103
 69. at Pipeline->then(object(Closure)) in Router.php line 726
 70. at Router->runRouteWithinStack(object(Route), object(Request)) in Router.php line 699
 71. at Router->dispatchToRoute(object(Request)) in Router.php line 675
 72. at Router->dispatch(object(Request)) in Facade.php line 217
 73. at Facade::__callStatic('dispatch', array(object(Request))) in IndexController.php line 65
 74. at Route::dispatch(object(Request)) in IndexController.php line 65
 75. at IndexController->index('zespol')
 76. at call_user_func_array(array(object(IndexController), 'index'), array('url' => 'zespol')) in Controller.php line 80
 77. at Controller->callAction('index', array('url' => 'zespol')) in ControllerDispatcher.php line 146
 78. at ControllerDispatcher->call(object(IndexController), object(Route), 'index') in ControllerDispatcher.php line 94
 79. at ControllerDispatcher->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))
 80. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 52
 81. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))
 82. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 103
 83. at Pipeline->then(object(Closure)) in ControllerDispatcher.php line 96
 84. at ControllerDispatcher->callWithinStack(object(IndexController), object(Route), object(Request), 'index') in ControllerDispatcher.php line 54
 85. at ControllerDispatcher->dispatch(object(Route), object(Request), 'App\Http\Controllers\Front\IndexController', 'index') in Route.php line 174
 86. at Route->runController(object(Request)) in Route.php line 140
 87. at Route->run(object(Request)) in Router.php line 724
 88. at Router->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))
 89. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 52
 90. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in Redirection.php line 42
 91. at Redirection->handle(object(Request), object(Closure))
 92. at call_user_func_array(array(object(Redirection), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 93. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 94. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 95. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in DisableSite.php line 25
 96. at DisableSite->handle(object(Request), object(Closure))
 97. at call_user_func_array(array(object(DisableSite), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 98. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 99. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 100. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in ETagMiddleware.php line 14
 101. at ETagMiddleware->handle(object(Request), object(Closure))
 102. at call_user_func_array(array(object(ETagMiddleware), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 103. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 104. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 105. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in FrontLocale.php line 21
 106. at FrontLocale->handle(object(Request), object(Closure))
 107. at call_user_func_array(array(object(FrontLocale), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 108. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 109. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 110. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in VerifyCsrfToken.php line 64
 111. at VerifyCsrfToken->handle(object(Request), object(Closure))
 112. at call_user_func_array(array(object(VerifyCsrfToken), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 113. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 114. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 115. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in ShareErrorsFromSession.php line 49
 116. at ShareErrorsFromSession->handle(object(Request), object(Closure))
 117. at call_user_func_array(array(object(ShareErrorsFromSession), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 118. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 119. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 120. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in StartSession.php line 62
 121. at StartSession->handle(object(Request), object(Closure))
 122. at call_user_func_array(array(object(StartSession), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 123. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 124. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 125. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in AddQueuedCookiesToResponse.php line 37
 126. at AddQueuedCookiesToResponse->handle(object(Request), object(Closure))
 127. at call_user_func_array(array(object(AddQueuedCookiesToResponse), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 128. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 129. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 130. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in EncryptCookies.php line 59
 131. at EncryptCookies->handle(object(Request), object(Closure))
 132. at call_user_func_array(array(object(EncryptCookies), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 133. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 134. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 135. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))
 136. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 103
 137. at Pipeline->then(object(Closure)) in Router.php line 726
 138. at Router->runRouteWithinStack(object(Route), object(Request)) in Router.php line 699
 139. at Router->dispatchToRoute(object(Request)) in Router.php line 675
 140. at Router->dispatch(object(Request)) in Kernel.php line 246
 141. at Kernel->Illuminate\Foundation\Http\{closure}(object(Request))
 142. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 52
 143. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in CheckForMaintenanceMode.php line 44
 144. at CheckForMaintenanceMode->handle(object(Request), object(Closure))
 145. at call_user_func_array(array(object(CheckForMaintenanceMode), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 146. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 147. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 148. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))
 149. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 103
 150. at Pipeline->then(object(Closure)) in Kernel.php line 132
 151. at Kernel->sendRequestThroughRouter(object(Request)) in Kernel.php line 99
 152. at Kernel->handle(object(Request)) in index.php line 54

2/3 QueryException in Connection.php line 713: SQLSTATE[HY000]: General error: 1615 Prepared statement needs to be re-prepared (SQL: select * from `url_route` where `tab` = pages and `field_id` = 60 and `language_id` = 11 limit 1)

 1. in Connection.php line 713
 2. at Connection->runQueryCallback('select * from `url_route` where `tab` = ? and `field_id` = ? and `language_id` = ? limit 1', array('pages', '60', '11'), object(Closure)) in Connection.php line 669
 3. at Connection->run('select * from `url_route` where `tab` = ? and `field_id` = ? and `language_id` = ? limit 1', array('pages', '60', '11'), object(Closure)) in Connection.php line 342
 4. at Connection->select('select * from `url_route` where `tab` = ? and `field_id` = ? and `language_id` = ? limit 1', array('pages', '60', '11'), true) in Builder.php line 1583
 5. at Builder->runSelect() in Builder.php line 1569
 6. at Builder->get(array('*')) in Builder.php line 624
 7. at Builder->getModels(array('*')) in Builder.php line 316
 8. at Builder->get(array('*')) in Builder.php line 286
 9. at Builder->first() in UrlRoute.php line 216
 10. at UrlRoute::getSlug('pages', '60', '11') in UrlRoute.php line 166
 11. at UrlRoute::getRoute('pages', '60', '11') in Page.php line 518
 12. at Page::generateMenu('0') in Page.php line 546
 13. at Page::{closure}(object(Builder))
 14. at call_user_func(object(Closure), object(Builder)) in Menu.php line 37
 15. at Menu->make('MainMenu', object(Closure)) in Facade.php line 219
 16. at Facade::__callStatic('make', array('MainMenu', object(Closure))) in Page.php line 554
 17. at Facade::make('MainMenu', object(Closure)) in Page.php line 554
 18. at Page::menu('0') in 9b4eaa851124bd825fcdf818c2008725d584ef00.php line 75
 19. at include('/home/mpiw/ftp/www_2016/storage/framework/views/9b4eaa851124bd825fcdf818c2008725d584ef00.php') in PhpEngine.php line 42
 20. at PhpEngine->evaluatePath('/home/mpiw/ftp/www_2016/storage/framework/views/9b4eaa851124bd825fcdf818c2008725d584ef00.php', array('__env' => object(Factory), 'app' => object(Application), 'errors' => object(ViewErrorBag), 'content' => '<!DOCTYPE html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta charset="UTF-8"> </head> <body> <section id="slider" class="float--100 position-relative" style="background-image:url(/img/1920-resize/zespol.jpg);"> </section> <main> <section class="float--100 partnerzy standard position-relative"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <h2 class="section-header">Zespół</h2> </div> </div> </div> <div class="container bg"> <div class="row"> <ul class="partnerzy-grid big-images"> <li class="big-images" > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/piotr_malinowski.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Piotr Malinowski </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Specjalista w&nbsp;zakresie prawa cywilnego i&nbsp;rodzinnego, handlowego, gospodarczego, w&nbsp;tym w&nbsp;szczeg&oacute;lności prawa telekomunikacyjnego, prawa energetycznego oraz antymonopolowego. Zajmuje się r&oacute;wnież problematyką fuzji, przejęć i&nbsp;nowych technologii.</p> <p>Dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz specjalizacje:</p> <ul> <li>doradca największych krajowych i&nbsp;zagranicznych przedsiębiorc&oacute;w w&nbsp;zakresie przepis&oacute;w prawa telekomunikacyjnego i&nbsp;energetycznego</li> <li>specjalista w&nbsp;zakresie badania stanu prawnego sieci przesyłowych i&nbsp;nieruchomości, na&nbsp;kt&oacute;rych są posadowione</li> <li>pełnomocnik w&nbsp;sprawach z&nbsp;zakresu ochrony konkurencji i&nbsp;konsument&oacute;w oraz pełnomocnik procesowy w&nbsp;postępowaniach z&nbsp;zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i&nbsp;administracyjnego</li> <li>doradca prawny Ministra Finans&oacute;w Leszka Balcerowicza, członek zespołu ds. reformy finans&oacute;w publicznych</li> <li>doradca w&nbsp;procesie powszechnej prywatyzacji (NFI)</li> <li>specjalista w&nbsp;zakresie prowadzenia szeroko rozumianych spraw rodzinnych</li> <li>członek Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie.</li> </ul> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li class="big-images" > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/piotr_plachta.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Piotr Płachta </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Specjalista w&nbsp;zakresie kontrakt&oacute;w, negocjacji i&nbsp;proces&oacute;w audytu majątku, zajmuje się r&oacute;wnież zagadnieniami związanymi ze świadczeniem usług online, prawami autorskimi, produkcją gier, płatnościami online, a&nbsp;także tematyką gier losowych i&nbsp;zakład&oacute;w.</p> <p>Dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz specjalizacje:</p> <ul> <li>przez 11 lat praktykował w&nbsp;renomowanych polskich i&nbsp;zagranicznych firmach prawniczych, w&nbsp;tym w&nbsp;Beata Gessel i&nbsp;Wsp&oacute;lnicy oraz Weil, Gotshal &amp; Manges zajmując się procesami due dilligence, kontraktami oraz uczestnicząc w&nbsp;przygotowaniu ofert publicznych m.in. Pekao, ZML Kęty, Stalexport</li> <li>od 1998 roku członek Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie</li> <li>w latach 2013-2016 Przewodniczący Komisji Zagranicznej Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie, wsp&oacute;łautor projekt&oacute;w międzynarodowych kt&oacute;re w&nbsp;latach 2014 i&nbsp;2015 zajęły odpowiednio II i&nbsp;I&nbsp;miejsce w&nbsp;konkursie Krajowej Rady Radc&oacute;w Prawnych</li> <li>uczestnik prac legislacyjnych w&nbsp;podkomisjach i&nbsp;komisjach sejmowych</li> <li>wieloletni pełnomocnik European Gaming and Betting Association w&nbsp;Polsce</li> <li>wieloletnia wsp&oacute;łpraca z&nbsp;brytyjską firmą doradczą, zdobywcą m.in. tytułu najbardziej innowacyjnej firmy doradczej wg Financial Times.</li> </ul> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li class="big-images" > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/anisa_gnacikowska-1.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Anisa Gnacikowska </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> adwokat </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Specjalista w&nbsp;zakresie prawa rodzinnego, spadkowego oraz problematyki podziału majątku. Zajmuje się r&oacute;wnież sprawami z&nbsp;zakresu prawa rzeczowego, w&nbsp;szczeg&oacute;lności w&nbsp;zakresie gospodarki nieruchomościami i&nbsp;reprywatyzacji, jak też sporami sądowymi wynikłymi ze zdarzeń losowych.</p> <p>Dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz specjalizacje:</p> <ul> <li>wsp&oacute;łpracowała z&nbsp;renomowanymi polskimi kancelariami, w&nbsp;tym Kancelarią Kochański Brudkowski i&nbsp;Wsp&oacute;lnicy, a&nbsp;od&nbsp;kilkunastu lat prowadzi prywatną praktykę</li> <li>aktywnie uczestniczy w&nbsp;strukturach samorządu zawodowego adwokat&oacute;w, pełni funkcję Przewodniczącej Zespołu Sekretarzy Prawniczych przy Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Przewodniczącej Komisji ds. Edukacji Prawnej. Jest członkiem Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i&nbsp;Ochrony Prawnej NRA oraz członkiem Komisji Kultury, Sportu i&nbsp;Turystyki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej. Trzykrotnie była Delegatem Okręgowej Rady Adwokackiej w&nbsp;Warszawie na&nbsp;Krajowy Zjazd Adwokatury</li> <li>wykładowca na&nbsp;aplikacji adwokackiej z&nbsp;zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego oraz procedury cywilnej</li> <li>od 2001 roku członek Izby Adwokackiej w&nbsp;Warszawie.</li> </ul> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/przemyslaw_wasiak.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Przemysław Wasiak </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Ukończył studia prawnicze na&nbsp;Wydziale Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W&nbsp;2009 roku ukończył kurs prawa amerykańskiego organizowany przez Wydział Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda i&nbsp;Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W&nbsp;lipcu 2011 roku ukończył studia podyplomowe z&nbsp;zakresu zam&oacute;wień publicznych w&nbsp;SGGW w&nbsp;Warszawie. Wpisany na&nbsp;listę radc&oacute;w prawnych Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie. Do&nbsp;zespołu MP&amp;W dołączył w&nbsp;2008 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/marta_pienkowska-1.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Marta Pieńkowska </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> adwokat </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Absolwentka Wydziału Prawa&nbsp; i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W&nbsp;2015 roku ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Pracy. Wpisana na&nbsp;listę adwokat&oacute;w Izby Adwokackiej w&nbsp;Warszawie.&nbsp;Do zespołu MP&amp;W dołączyła w&nbsp;2012 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/anna_drabarczyk_vel_grabarczyk.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Anna Drabarczyk vel Grabarczyk </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> doradca podatkowy, radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Absolwentka Wydziału Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ma wieloletnie doświadczenie w&nbsp;obsłudze podmiot&oacute;w korporacyjnych. Przeprowadziła audyt prawny i&nbsp;regulację stanu prawnego kilkuset nieruchomości. Od&nbsp;lat zajmuje się prawem autorskim. Zdobyła także praktykę w&nbsp;zakresie pełnej obsługi podatkowej podmiot&oacute;w gospodarczych, r&oacute;wnież zagranicznych. Wpisana na&nbsp;listę radc&oacute;w prawnych Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie (nr wpisu WA-13018) oraz listę doradc&oacute;w podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradc&oacute;w Podatkowych (nr wpisu 12371). Wsp&oacute;łzałożycielka konsorcjum prawno-podatkowego Legaline Law &amp; Tax Solutions.&nbsp;Do zespołu MP&amp;W dołączyła w&nbsp;2005 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Dominika Figuła </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Absolwentka Wydziału Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w&nbsp;Krakowie. W&nbsp;2007 roku ukończyła studia geodezyjne w&nbsp;zakresie szacowania nieruchomości i&nbsp;katastru na&nbsp;Akademii G&oacute;rniczo-Hutniczej w&nbsp;Krakowie. Wpisana na&nbsp;listę radc&oacute;w prawnych Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie. Do&nbsp;zespołu MP&amp;W dołączyła w&nbsp;2009 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Paweł Suwara </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> adwokat </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Ukończył studia prawnicze na&nbsp;Wydziale Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W&nbsp;2009 roku ukończył&nbsp;filologię angielską na&nbsp;specjalizacji tłumaczeniowej. Od&nbsp;2018 roku wpisany na&nbsp;listę adwokat&oacute;w Izby Adwokackiej w&nbsp;Warszawie.&nbsp;Do zespołu MPiW dołączył w&nbsp;2019 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Piotr Grabowski </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Absolwent Wydziału Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Ł&oacute;dzkiego. Członek Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie od&nbsp;roku 2007. Posiada bogate doświadczenie w&nbsp;doradztwie na&nbsp;rzecz podmiot&oacute;w gospodarczych z&nbsp;zakresu prawa zam&oacute;wień publicznych, prawa handlowego oraz problematyki zabezpieczania wierzytelności. Specjalizuje się w&nbsp;kompleksowej obsłudze proces&oacute;w sądowych ze szczeg&oacute;lnym uwzględnieniem postępowań zabezpieczających oraz postępowań egzekucyjnych. Do&nbsp;zespołu Kancelarii MP&amp;W dołączył w&nbsp;2006 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Luiza Lewenstein </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> adwokat </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Członek Izby Adwokackiej w&nbsp;Warszawie od&nbsp;2006 roku. Prowadzi indywidualną Kancelarię, kt&oacute;ra świadczy pomoc prawną zar&oacute;wno na&nbsp;rzecz os&oacute;b fizycznych, jak i&nbsp;podmiot&oacute;w gospodarczych, reprezentując Klient&oacute;w w&nbsp;szczeg&oacute;lności w&nbsp;postępowaniach sądowych, cywilnych i&nbsp;rodzinnych. Z&nbsp;Kancelarią MP&amp;W wsp&oacute;łpracuje od&nbsp;2010 roku, przede wszystkim w&nbsp;sprawach karnych, w&nbsp;tym gospodarczych i&nbsp;skarbowych.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Dr Olimpia Marcewicz </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Ukończyła studia prawnicze na&nbsp;Wydziale Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w&nbsp;Lublinie. Po&nbsp;odbyciu aplikacji sądowej w&nbsp;okręgu Sądu Okręgowego w&nbsp;Lublinie złożyła egzamin sędziowski. Wpisana na&nbsp;listę radc&oacute;w prawnych Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Lublinie.</p> <p>Zatrudniona jest na&nbsp;stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w&nbsp;Katedrze Postępowania Cywilnego i&nbsp;Międzynarodowego Prawa Handlowego Wydziału Prawa i&nbsp;Administracji UMCS w&nbsp;Lublinie. W&nbsp;czerwcu 2007 roku obroniła rozprawę doktorską pt. &bdquo;Egzekucja z&nbsp;przedsiębiorstwa&rdquo; i&nbsp;uzyskała stopień doktora nauk prawnych. Posiada dwuletnie doświadczenie zawodowe we wsp&oacute;łpracy z&nbsp;Kancelarią Radcy Prawnego dr Iwony Szpringer w&nbsp;zakresie obsługi przedsiębiorc&oacute;w.</p> <p>Wsp&oacute;łautor pracy zbiorowej &bdquo;Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz&rdquo;, pod. red. A. Jakubeckiego, oraz wsp&oacute;łautor haseł encyklopedycznych w&nbsp;pracy zbiorowej &bdquo;Wielka Encyklopedia Prawa&rdquo;, pod&nbsp;red. C. Kosikowskiego i&nbsp;E. Smoktunowicza, dział: Postępowanie Cywilne pod&nbsp;red. M. Sawczuka.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Agnieszka Poteraj </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> prawnik </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Absolwentka Wydziału Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w&nbsp;Warszawie. W&nbsp;2017 roku ukończyła r&oacute;wnież studia z&nbsp;zakresu prawa kanoniczno-cywilnego na&nbsp;Wydziale Prawa Kanonicznego.&nbsp;W 2019 roku ukończyła studia podyplomowe &ndash; Prawo pracy i&nbsp;Ubezpieczeń Społecznych &ndash; kadry i&nbsp;płace 2018/2019 na&nbsp;Uczelni Łazarskiego w&nbsp;Warszawie. Do&nbsp;zespołu MP&amp;W dołączyła w&nbsp;2018 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> </ul> </div> </div> </section> </main> </body> </html> ', 'controller_name' => 'page-controller')) in CompilerEngine.php line 59
 21. at CompilerEngine->get('/home/mpiw/ftp/www_2016/resources/views/layouts/front.blade.php', array('__env' => object(Factory), 'app' => object(Application), 'errors' => object(ViewErrorBag), 'content' => '<!DOCTYPE html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta charset="UTF-8"> </head> <body> <section id="slider" class="float--100 position-relative" style="background-image:url(/img/1920-resize/zespol.jpg);"> </section> <main> <section class="float--100 partnerzy standard position-relative"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <h2 class="section-header">Zespół</h2> </div> </div> </div> <div class="container bg"> <div class="row"> <ul class="partnerzy-grid big-images"> <li class="big-images" > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/piotr_malinowski.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Piotr Malinowski </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Specjalista w&nbsp;zakresie prawa cywilnego i&nbsp;rodzinnego, handlowego, gospodarczego, w&nbsp;tym w&nbsp;szczeg&oacute;lności prawa telekomunikacyjnego, prawa energetycznego oraz antymonopolowego. Zajmuje się r&oacute;wnież problematyką fuzji, przejęć i&nbsp;nowych technologii.</p> <p>Dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz specjalizacje:</p> <ul> <li>doradca największych krajowych i&nbsp;zagranicznych przedsiębiorc&oacute;w w&nbsp;zakresie przepis&oacute;w prawa telekomunikacyjnego i&nbsp;energetycznego</li> <li>specjalista w&nbsp;zakresie badania stanu prawnego sieci przesyłowych i&nbsp;nieruchomości, na&nbsp;kt&oacute;rych są posadowione</li> <li>pełnomocnik w&nbsp;sprawach z&nbsp;zakresu ochrony konkurencji i&nbsp;konsument&oacute;w oraz pełnomocnik procesowy w&nbsp;postępowaniach z&nbsp;zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i&nbsp;administracyjnego</li> <li>doradca prawny Ministra Finans&oacute;w Leszka Balcerowicza, członek zespołu ds. reformy finans&oacute;w publicznych</li> <li>doradca w&nbsp;procesie powszechnej prywatyzacji (NFI)</li> <li>specjalista w&nbsp;zakresie prowadzenia szeroko rozumianych spraw rodzinnych</li> <li>członek Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie.</li> </ul> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li class="big-images" > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/piotr_plachta.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Piotr Płachta </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Specjalista w&nbsp;zakresie kontrakt&oacute;w, negocjacji i&nbsp;proces&oacute;w audytu majątku, zajmuje się r&oacute;wnież zagadnieniami związanymi ze świadczeniem usług online, prawami autorskimi, produkcją gier, płatnościami online, a&nbsp;także tematyką gier losowych i&nbsp;zakład&oacute;w.</p> <p>Dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz specjalizacje:</p> <ul> <li>przez 11 lat praktykował w&nbsp;renomowanych polskich i&nbsp;zagranicznych firmach prawniczych, w&nbsp;tym w&nbsp;Beata Gessel i&nbsp;Wsp&oacute;lnicy oraz Weil, Gotshal &amp; Manges zajmując się procesami due dilligence, kontraktami oraz uczestnicząc w&nbsp;przygotowaniu ofert publicznych m.in. Pekao, ZML Kęty, Stalexport</li> <li>od 1998 roku członek Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie</li> <li>w latach 2013-2016 Przewodniczący Komisji Zagranicznej Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie, wsp&oacute;łautor projekt&oacute;w międzynarodowych kt&oacute;re w&nbsp;latach 2014 i&nbsp;2015 zajęły odpowiednio II i&nbsp;I&nbsp;miejsce w&nbsp;konkursie Krajowej Rady Radc&oacute;w Prawnych</li> <li>uczestnik prac legislacyjnych w&nbsp;podkomisjach i&nbsp;komisjach sejmowych</li> <li>wieloletni pełnomocnik European Gaming and Betting Association w&nbsp;Polsce</li> <li>wieloletnia wsp&oacute;łpraca z&nbsp;brytyjską firmą doradczą, zdobywcą m.in. tytułu najbardziej innowacyjnej firmy doradczej wg Financial Times.</li> </ul> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li class="big-images" > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/anisa_gnacikowska-1.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Anisa Gnacikowska </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> adwokat </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Specjalista w&nbsp;zakresie prawa rodzinnego, spadkowego oraz problematyki podziału majątku. Zajmuje się r&oacute;wnież sprawami z&nbsp;zakresu prawa rzeczowego, w&nbsp;szczeg&oacute;lności w&nbsp;zakresie gospodarki nieruchomościami i&nbsp;reprywatyzacji, jak też sporami sądowymi wynikłymi ze zdarzeń losowych.</p> <p>Dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz specjalizacje:</p> <ul> <li>wsp&oacute;łpracowała z&nbsp;renomowanymi polskimi kancelariami, w&nbsp;tym Kancelarią Kochański Brudkowski i&nbsp;Wsp&oacute;lnicy, a&nbsp;od&nbsp;kilkunastu lat prowadzi prywatną praktykę</li> <li>aktywnie uczestniczy w&nbsp;strukturach samorządu zawodowego adwokat&oacute;w, pełni funkcję Przewodniczącej Zespołu Sekretarzy Prawniczych przy Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Przewodniczącej Komisji ds. Edukacji Prawnej. Jest członkiem Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i&nbsp;Ochrony Prawnej NRA oraz członkiem Komisji Kultury, Sportu i&nbsp;Turystyki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej. Trzykrotnie była Delegatem Okręgowej Rady Adwokackiej w&nbsp;Warszawie na&nbsp;Krajowy Zjazd Adwokatury</li> <li>wykładowca na&nbsp;aplikacji adwokackiej z&nbsp;zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego oraz procedury cywilnej</li> <li>od 2001 roku członek Izby Adwokackiej w&nbsp;Warszawie.</li> </ul> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/przemyslaw_wasiak.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Przemysław Wasiak </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Ukończył studia prawnicze na&nbsp;Wydziale Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W&nbsp;2009 roku ukończył kurs prawa amerykańskiego organizowany przez Wydział Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda i&nbsp;Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W&nbsp;lipcu 2011 roku ukończył studia podyplomowe z&nbsp;zakresu zam&oacute;wień publicznych w&nbsp;SGGW w&nbsp;Warszawie. Wpisany na&nbsp;listę radc&oacute;w prawnych Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie. Do&nbsp;zespołu MP&amp;W dołączył w&nbsp;2008 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/marta_pienkowska-1.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Marta Pieńkowska </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> adwokat </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Absolwentka Wydziału Prawa&nbsp; i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W&nbsp;2015 roku ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Pracy. Wpisana na&nbsp;listę adwokat&oacute;w Izby Adwokackiej w&nbsp;Warszawie.&nbsp;Do zespołu MP&amp;W dołączyła w&nbsp;2012 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/anna_drabarczyk_vel_grabarczyk.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Anna Drabarczyk vel Grabarczyk </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> doradca podatkowy, radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Absolwentka Wydziału Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ma wieloletnie doświadczenie w&nbsp;obsłudze podmiot&oacute;w korporacyjnych. Przeprowadziła audyt prawny i&nbsp;regulację stanu prawnego kilkuset nieruchomości. Od&nbsp;lat zajmuje się prawem autorskim. Zdobyła także praktykę w&nbsp;zakresie pełnej obsługi podatkowej podmiot&oacute;w gospodarczych, r&oacute;wnież zagranicznych. Wpisana na&nbsp;listę radc&oacute;w prawnych Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie (nr wpisu WA-13018) oraz listę doradc&oacute;w podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradc&oacute;w Podatkowych (nr wpisu 12371). Wsp&oacute;łzałożycielka konsorcjum prawno-podatkowego Legaline Law &amp; Tax Solutions.&nbsp;Do zespołu MP&amp;W dołączyła w&nbsp;2005 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Dominika Figuła </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Absolwentka Wydziału Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w&nbsp;Krakowie. W&nbsp;2007 roku ukończyła studia geodezyjne w&nbsp;zakresie szacowania nieruchomości i&nbsp;katastru na&nbsp;Akademii G&oacute;rniczo-Hutniczej w&nbsp;Krakowie. Wpisana na&nbsp;listę radc&oacute;w prawnych Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie. Do&nbsp;zespołu MP&amp;W dołączyła w&nbsp;2009 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Paweł Suwara </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> adwokat </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Ukończył studia prawnicze na&nbsp;Wydziale Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W&nbsp;2009 roku ukończył&nbsp;filologię angielską na&nbsp;specjalizacji tłumaczeniowej. Od&nbsp;2018 roku wpisany na&nbsp;listę adwokat&oacute;w Izby Adwokackiej w&nbsp;Warszawie.&nbsp;Do zespołu MPiW dołączył w&nbsp;2019 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Piotr Grabowski </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Absolwent Wydziału Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Ł&oacute;dzkiego. Członek Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie od&nbsp;roku 2007. Posiada bogate doświadczenie w&nbsp;doradztwie na&nbsp;rzecz podmiot&oacute;w gospodarczych z&nbsp;zakresu prawa zam&oacute;wień publicznych, prawa handlowego oraz problematyki zabezpieczania wierzytelności. Specjalizuje się w&nbsp;kompleksowej obsłudze proces&oacute;w sądowych ze szczeg&oacute;lnym uwzględnieniem postępowań zabezpieczających oraz postępowań egzekucyjnych. Do&nbsp;zespołu Kancelarii MP&amp;W dołączył w&nbsp;2006 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Luiza Lewenstein </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> adwokat </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Członek Izby Adwokackiej w&nbsp;Warszawie od&nbsp;2006 roku. Prowadzi indywidualną Kancelarię, kt&oacute;ra świadczy pomoc prawną zar&oacute;wno na&nbsp;rzecz os&oacute;b fizycznych, jak i&nbsp;podmiot&oacute;w gospodarczych, reprezentując Klient&oacute;w w&nbsp;szczeg&oacute;lności w&nbsp;postępowaniach sądowych, cywilnych i&nbsp;rodzinnych. Z&nbsp;Kancelarią MP&amp;W wsp&oacute;łpracuje od&nbsp;2010 roku, przede wszystkim w&nbsp;sprawach karnych, w&nbsp;tym gospodarczych i&nbsp;skarbowych.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Dr Olimpia Marcewicz </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Ukończyła studia prawnicze na&nbsp;Wydziale Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w&nbsp;Lublinie. Po&nbsp;odbyciu aplikacji sądowej w&nbsp;okręgu Sądu Okręgowego w&nbsp;Lublinie złożyła egzamin sędziowski. Wpisana na&nbsp;listę radc&oacute;w prawnych Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Lublinie.</p> <p>Zatrudniona jest na&nbsp;stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w&nbsp;Katedrze Postępowania Cywilnego i&nbsp;Międzynarodowego Prawa Handlowego Wydziału Prawa i&nbsp;Administracji UMCS w&nbsp;Lublinie. W&nbsp;czerwcu 2007 roku obroniła rozprawę doktorską pt. &bdquo;Egzekucja z&nbsp;przedsiębiorstwa&rdquo; i&nbsp;uzyskała stopień doktora nauk prawnych. Posiada dwuletnie doświadczenie zawodowe we wsp&oacute;łpracy z&nbsp;Kancelarią Radcy Prawnego dr Iwony Szpringer w&nbsp;zakresie obsługi przedsiębiorc&oacute;w.</p> <p>Wsp&oacute;łautor pracy zbiorowej &bdquo;Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz&rdquo;, pod. red. A. Jakubeckiego, oraz wsp&oacute;łautor haseł encyklopedycznych w&nbsp;pracy zbiorowej &bdquo;Wielka Encyklopedia Prawa&rdquo;, pod&nbsp;red. C. Kosikowskiego i&nbsp;E. Smoktunowicza, dział: Postępowanie Cywilne pod&nbsp;red. M. Sawczuka.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Agnieszka Poteraj </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> prawnik </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Absolwentka Wydziału Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w&nbsp;Warszawie. W&nbsp;2017 roku ukończyła r&oacute;wnież studia z&nbsp;zakresu prawa kanoniczno-cywilnego na&nbsp;Wydziale Prawa Kanonicznego.&nbsp;W 2019 roku ukończyła studia podyplomowe &ndash; Prawo pracy i&nbsp;Ubezpieczeń Społecznych &ndash; kadry i&nbsp;płace 2018/2019 na&nbsp;Uczelni Łazarskiego w&nbsp;Warszawie. Do&nbsp;zespołu MP&amp;W dołączyła w&nbsp;2018 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> </ul> </div> </div> </section> </main> </body> </html> ', 'controller_name' => 'page-controller')) in View.php line 149
 22. at View->getContents() in View.php line 120
 23. at View->renderContents() in View.php line 85
 24. at View->render() in Response.php line 53
 25. at Response->setContent(object(View)) in Response.php line 201
 26. at Response->__construct(object(View)) in Router.php line 1085
 27. at Router->prepareResponse(object(Request), object(View)) in ControllerDispatcher.php line 95
 28. at ControllerDispatcher->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))
 29. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 52
 30. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))
 31. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 103
 32. at Pipeline->then(object(Closure)) in ControllerDispatcher.php line 96
 33. at ControllerDispatcher->callWithinStack(object(PageController), object(Route), object(Request), 'display') in ControllerDispatcher.php line 54
 34. at ControllerDispatcher->dispatch(object(Route), object(Request), 'App\Http\Controllers\Front\PageController', 'display') in Route.php line 174
 35. at Route->runController(object(Request)) in Route.php line 140
 36. at Route->run(object(Request)) in Router.php line 724
 37. at Router->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))
 38. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 52
 39. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in Redirection.php line 42
 40. at Redirection->handle(object(Request), object(Closure))
 41. at call_user_func_array(array(object(Redirection), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 42. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 43. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 44. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in DisableSite.php line 25
 45. at DisableSite->handle(object(Request), object(Closure))
 46. at call_user_func_array(array(object(DisableSite), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 47. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 48. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 49. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in ETagMiddleware.php line 14
 50. at ETagMiddleware->handle(object(Request), object(Closure))
 51. at call_user_func_array(array(object(ETagMiddleware), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 52. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 53. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 54. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in FrontLocale.php line 21
 55. at FrontLocale->handle(object(Request), object(Closure))
 56. at call_user_func_array(array(object(FrontLocale), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 57. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 58. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 59. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in VerifyCsrfToken.php line 64
 60. at VerifyCsrfToken->handle(object(Request), object(Closure))
 61. at call_user_func_array(array(object(VerifyCsrfToken), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 62. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 63. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 64. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in ShareErrorsFromSession.php line 49
 65. at ShareErrorsFromSession->handle(object(Request), object(Closure))
 66. at call_user_func_array(array(object(ShareErrorsFromSession), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 67. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 68. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 69. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in StartSession.php line 62
 70. at StartSession->handle(object(Request), object(Closure))
 71. at call_user_func_array(array(object(StartSession), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 72. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 73. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 74. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in AddQueuedCookiesToResponse.php line 37
 75. at AddQueuedCookiesToResponse->handle(object(Request), object(Closure))
 76. at call_user_func_array(array(object(AddQueuedCookiesToResponse), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 77. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 78. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 79. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in EncryptCookies.php line 59
 80. at EncryptCookies->handle(object(Request), object(Closure))
 81. at call_user_func_array(array(object(EncryptCookies), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 82. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 83. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 84. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))
 85. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 103
 86. at Pipeline->then(object(Closure)) in Router.php line 726
 87. at Router->runRouteWithinStack(object(Route), object(Request)) in Router.php line 699
 88. at Router->dispatchToRoute(object(Request)) in Router.php line 675
 89. at Router->dispatch(object(Request)) in Facade.php line 217
 90. at Facade::__callStatic('dispatch', array(object(Request))) in IndexController.php line 65
 91. at Route::dispatch(object(Request)) in IndexController.php line 65
 92. at IndexController->index('zespol')
 93. at call_user_func_array(array(object(IndexController), 'index'), array('url' => 'zespol')) in Controller.php line 80
 94. at Controller->callAction('index', array('url' => 'zespol')) in ControllerDispatcher.php line 146
 95. at ControllerDispatcher->call(object(IndexController), object(Route), 'index') in ControllerDispatcher.php line 94
 96. at ControllerDispatcher->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))
 97. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 52
 98. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))
 99. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 103
 100. at Pipeline->then(object(Closure)) in ControllerDispatcher.php line 96
 101. at ControllerDispatcher->callWithinStack(object(IndexController), object(Route), object(Request), 'index') in ControllerDispatcher.php line 54
 102. at ControllerDispatcher->dispatch(object(Route), object(Request), 'App\Http\Controllers\Front\IndexController', 'index') in Route.php line 174
 103. at Route->runController(object(Request)) in Route.php line 140
 104. at Route->run(object(Request)) in Router.php line 724
 105. at Router->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))
 106. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 52
 107. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in Redirection.php line 42
 108. at Redirection->handle(object(Request), object(Closure))
 109. at call_user_func_array(array(object(Redirection), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 110. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 111. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 112. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in DisableSite.php line 25
 113. at DisableSite->handle(object(Request), object(Closure))
 114. at call_user_func_array(array(object(DisableSite), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 115. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 116. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 117. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in ETagMiddleware.php line 14
 118. at ETagMiddleware->handle(object(Request), object(Closure))
 119. at call_user_func_array(array(object(ETagMiddleware), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 120. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 121. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 122. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in FrontLocale.php line 21
 123. at FrontLocale->handle(object(Request), object(Closure))
 124. at call_user_func_array(array(object(FrontLocale), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 125. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 126. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 127. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in VerifyCsrfToken.php line 64
 128. at VerifyCsrfToken->handle(object(Request), object(Closure))
 129. at call_user_func_array(array(object(VerifyCsrfToken), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 130. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 131. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 132. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in ShareErrorsFromSession.php line 49
 133. at ShareErrorsFromSession->handle(object(Request), object(Closure))
 134. at call_user_func_array(array(object(ShareErrorsFromSession), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 135. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 136. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 137. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in StartSession.php line 62
 138. at StartSession->handle(object(Request), object(Closure))
 139. at call_user_func_array(array(object(StartSession), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 140. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 141. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 142. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in AddQueuedCookiesToResponse.php line 37
 143. at AddQueuedCookiesToResponse->handle(object(Request), object(Closure))
 144. at call_user_func_array(array(object(AddQueuedCookiesToResponse), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 145. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 146. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 147. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in EncryptCookies.php line 59
 148. at EncryptCookies->handle(object(Request), object(Closure))
 149. at call_user_func_array(array(object(EncryptCookies), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 150. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 151. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 152. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))
 153. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 103
 154. at Pipeline->then(object(Closure)) in Router.php line 726
 155. at Router->runRouteWithinStack(object(Route), object(Request)) in Router.php line 699
 156. at Router->dispatchToRoute(object(Request)) in Router.php line 675
 157. at Router->dispatch(object(Request)) in Kernel.php line 246
 158. at Kernel->Illuminate\Foundation\Http\{closure}(object(Request))
 159. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 52
 160. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in CheckForMaintenanceMode.php line 44
 161. at CheckForMaintenanceMode->handle(object(Request), object(Closure))
 162. at call_user_func_array(array(object(CheckForMaintenanceMode), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 163. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 164. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 165. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))
 166. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 103
 167. at Pipeline->then(object(Closure)) in Kernel.php line 132
 168. at Kernel->sendRequestThroughRouter(object(Request)) in Kernel.php line 99
 169. at Kernel->handle(object(Request)) in index.php line 54

1/3 PDOException in Connection.php line 335: SQLSTATE[HY000]: General error: 1615 Prepared statement needs to be re-prepared

 1. in Connection.php line 335
 2. at PDOStatement->execute(array('pages', '60', '11')) in Connection.php line 335
 3. at Connection->Illuminate\Database\{closure}(object(MySqlConnection), 'select * from `url_route` where `tab` = ? and `field_id` = ? and `language_id` = ? limit 1', array('pages', '60', '11')) in Connection.php line 706
 4. at Connection->runQueryCallback('select * from `url_route` where `tab` = ? and `field_id` = ? and `language_id` = ? limit 1', array('pages', '60', '11'), object(Closure)) in Connection.php line 669
 5. at Connection->run('select * from `url_route` where `tab` = ? and `field_id` = ? and `language_id` = ? limit 1', array('pages', '60', '11'), object(Closure)) in Connection.php line 342
 6. at Connection->select('select * from `url_route` where `tab` = ? and `field_id` = ? and `language_id` = ? limit 1', array('pages', '60', '11'), true) in Builder.php line 1583
 7. at Builder->runSelect() in Builder.php line 1569
 8. at Builder->get(array('*')) in Builder.php line 624
 9. at Builder->getModels(array('*')) in Builder.php line 316
 10. at Builder->get(array('*')) in Builder.php line 286
 11. at Builder->first() in UrlRoute.php line 216
 12. at UrlRoute::getSlug('pages', '60', '11') in UrlRoute.php line 166
 13. at UrlRoute::getRoute('pages', '60', '11') in Page.php line 518
 14. at Page::generateMenu('0') in Page.php line 546
 15. at Page::{closure}(object(Builder))
 16. at call_user_func(object(Closure), object(Builder)) in Menu.php line 37
 17. at Menu->make('MainMenu', object(Closure)) in Facade.php line 219
 18. at Facade::__callStatic('make', array('MainMenu', object(Closure))) in Page.php line 554
 19. at Facade::make('MainMenu', object(Closure)) in Page.php line 554
 20. at Page::menu('0') in 9b4eaa851124bd825fcdf818c2008725d584ef00.php line 75
 21. at include('/home/mpiw/ftp/www_2016/storage/framework/views/9b4eaa851124bd825fcdf818c2008725d584ef00.php') in PhpEngine.php line 42
 22. at PhpEngine->evaluatePath('/home/mpiw/ftp/www_2016/storage/framework/views/9b4eaa851124bd825fcdf818c2008725d584ef00.php', array('__env' => object(Factory), 'app' => object(Application), 'errors' => object(ViewErrorBag), 'content' => '<!DOCTYPE html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta charset="UTF-8"> </head> <body> <section id="slider" class="float--100 position-relative" style="background-image:url(/img/1920-resize/zespol.jpg);"> </section> <main> <section class="float--100 partnerzy standard position-relative"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <h2 class="section-header">Zespół</h2> </div> </div> </div> <div class="container bg"> <div class="row"> <ul class="partnerzy-grid big-images"> <li class="big-images" > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/piotr_malinowski.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Piotr Malinowski </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Specjalista w&nbsp;zakresie prawa cywilnego i&nbsp;rodzinnego, handlowego, gospodarczego, w&nbsp;tym w&nbsp;szczeg&oacute;lności prawa telekomunikacyjnego, prawa energetycznego oraz antymonopolowego. Zajmuje się r&oacute;wnież problematyką fuzji, przejęć i&nbsp;nowych technologii.</p> <p>Dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz specjalizacje:</p> <ul> <li>doradca największych krajowych i&nbsp;zagranicznych przedsiębiorc&oacute;w w&nbsp;zakresie przepis&oacute;w prawa telekomunikacyjnego i&nbsp;energetycznego</li> <li>specjalista w&nbsp;zakresie badania stanu prawnego sieci przesyłowych i&nbsp;nieruchomości, na&nbsp;kt&oacute;rych są posadowione</li> <li>pełnomocnik w&nbsp;sprawach z&nbsp;zakresu ochrony konkurencji i&nbsp;konsument&oacute;w oraz pełnomocnik procesowy w&nbsp;postępowaniach z&nbsp;zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i&nbsp;administracyjnego</li> <li>doradca prawny Ministra Finans&oacute;w Leszka Balcerowicza, członek zespołu ds. reformy finans&oacute;w publicznych</li> <li>doradca w&nbsp;procesie powszechnej prywatyzacji (NFI)</li> <li>specjalista w&nbsp;zakresie prowadzenia szeroko rozumianych spraw rodzinnych</li> <li>członek Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie.</li> </ul> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li class="big-images" > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/piotr_plachta.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Piotr Płachta </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Specjalista w&nbsp;zakresie kontrakt&oacute;w, negocjacji i&nbsp;proces&oacute;w audytu majątku, zajmuje się r&oacute;wnież zagadnieniami związanymi ze świadczeniem usług online, prawami autorskimi, produkcją gier, płatnościami online, a&nbsp;także tematyką gier losowych i&nbsp;zakład&oacute;w.</p> <p>Dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz specjalizacje:</p> <ul> <li>przez 11 lat praktykował w&nbsp;renomowanych polskich i&nbsp;zagranicznych firmach prawniczych, w&nbsp;tym w&nbsp;Beata Gessel i&nbsp;Wsp&oacute;lnicy oraz Weil, Gotshal &amp; Manges zajmując się procesami due dilligence, kontraktami oraz uczestnicząc w&nbsp;przygotowaniu ofert publicznych m.in. Pekao, ZML Kęty, Stalexport</li> <li>od 1998 roku członek Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie</li> <li>w latach 2013-2016 Przewodniczący Komisji Zagranicznej Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie, wsp&oacute;łautor projekt&oacute;w międzynarodowych kt&oacute;re w&nbsp;latach 2014 i&nbsp;2015 zajęły odpowiednio II i&nbsp;I&nbsp;miejsce w&nbsp;konkursie Krajowej Rady Radc&oacute;w Prawnych</li> <li>uczestnik prac legislacyjnych w&nbsp;podkomisjach i&nbsp;komisjach sejmowych</li> <li>wieloletni pełnomocnik European Gaming and Betting Association w&nbsp;Polsce</li> <li>wieloletnia wsp&oacute;łpraca z&nbsp;brytyjską firmą doradczą, zdobywcą m.in. tytułu najbardziej innowacyjnej firmy doradczej wg Financial Times.</li> </ul> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li class="big-images" > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/anisa_gnacikowska-1.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Anisa Gnacikowska </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> adwokat </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Specjalista w&nbsp;zakresie prawa rodzinnego, spadkowego oraz problematyki podziału majątku. Zajmuje się r&oacute;wnież sprawami z&nbsp;zakresu prawa rzeczowego, w&nbsp;szczeg&oacute;lności w&nbsp;zakresie gospodarki nieruchomościami i&nbsp;reprywatyzacji, jak też sporami sądowymi wynikłymi ze zdarzeń losowych.</p> <p>Dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz specjalizacje:</p> <ul> <li>wsp&oacute;łpracowała z&nbsp;renomowanymi polskimi kancelariami, w&nbsp;tym Kancelarią Kochański Brudkowski i&nbsp;Wsp&oacute;lnicy, a&nbsp;od&nbsp;kilkunastu lat prowadzi prywatną praktykę</li> <li>aktywnie uczestniczy w&nbsp;strukturach samorządu zawodowego adwokat&oacute;w, pełni funkcję Przewodniczącej Zespołu Sekretarzy Prawniczych przy Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Przewodniczącej Komisji ds. Edukacji Prawnej. Jest członkiem Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i&nbsp;Ochrony Prawnej NRA oraz członkiem Komisji Kultury, Sportu i&nbsp;Turystyki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej. Trzykrotnie była Delegatem Okręgowej Rady Adwokackiej w&nbsp;Warszawie na&nbsp;Krajowy Zjazd Adwokatury</li> <li>wykładowca na&nbsp;aplikacji adwokackiej z&nbsp;zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego oraz procedury cywilnej</li> <li>od 2001 roku członek Izby Adwokackiej w&nbsp;Warszawie.</li> </ul> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/przemyslaw_wasiak.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Przemysław Wasiak </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Ukończył studia prawnicze na&nbsp;Wydziale Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W&nbsp;2009 roku ukończył kurs prawa amerykańskiego organizowany przez Wydział Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda i&nbsp;Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W&nbsp;lipcu 2011 roku ukończył studia podyplomowe z&nbsp;zakresu zam&oacute;wień publicznych w&nbsp;SGGW w&nbsp;Warszawie. Wpisany na&nbsp;listę radc&oacute;w prawnych Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie. Do&nbsp;zespołu MP&amp;W dołączył w&nbsp;2008 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/marta_pienkowska-1.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Marta Pieńkowska </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> adwokat </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Absolwentka Wydziału Prawa&nbsp; i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W&nbsp;2015 roku ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Pracy. Wpisana na&nbsp;listę adwokat&oacute;w Izby Adwokackiej w&nbsp;Warszawie.&nbsp;Do zespołu MP&amp;W dołączyła w&nbsp;2012 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/anna_drabarczyk_vel_grabarczyk.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Anna Drabarczyk vel Grabarczyk </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> doradca podatkowy, radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Absolwentka Wydziału Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ma wieloletnie doświadczenie w&nbsp;obsłudze podmiot&oacute;w korporacyjnych. Przeprowadziła audyt prawny i&nbsp;regulację stanu prawnego kilkuset nieruchomości. Od&nbsp;lat zajmuje się prawem autorskim. Zdobyła także praktykę w&nbsp;zakresie pełnej obsługi podatkowej podmiot&oacute;w gospodarczych, r&oacute;wnież zagranicznych. Wpisana na&nbsp;listę radc&oacute;w prawnych Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie (nr wpisu WA-13018) oraz listę doradc&oacute;w podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradc&oacute;w Podatkowych (nr wpisu 12371). Wsp&oacute;łzałożycielka konsorcjum prawno-podatkowego Legaline Law &amp; Tax Solutions.&nbsp;Do zespołu MP&amp;W dołączyła w&nbsp;2005 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Dominika Figuła </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Absolwentka Wydziału Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w&nbsp;Krakowie. W&nbsp;2007 roku ukończyła studia geodezyjne w&nbsp;zakresie szacowania nieruchomości i&nbsp;katastru na&nbsp;Akademii G&oacute;rniczo-Hutniczej w&nbsp;Krakowie. Wpisana na&nbsp;listę radc&oacute;w prawnych Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie. Do&nbsp;zespołu MP&amp;W dołączyła w&nbsp;2009 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Paweł Suwara </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> adwokat </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Ukończył studia prawnicze na&nbsp;Wydziale Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W&nbsp;2009 roku ukończył&nbsp;filologię angielską na&nbsp;specjalizacji tłumaczeniowej. Od&nbsp;2018 roku wpisany na&nbsp;listę adwokat&oacute;w Izby Adwokackiej w&nbsp;Warszawie.&nbsp;Do zespołu MPiW dołączył w&nbsp;2019 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Piotr Grabowski </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Absolwent Wydziału Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Ł&oacute;dzkiego. Członek Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie od&nbsp;roku 2007. Posiada bogate doświadczenie w&nbsp;doradztwie na&nbsp;rzecz podmiot&oacute;w gospodarczych z&nbsp;zakresu prawa zam&oacute;wień publicznych, prawa handlowego oraz problematyki zabezpieczania wierzytelności. Specjalizuje się w&nbsp;kompleksowej obsłudze proces&oacute;w sądowych ze szczeg&oacute;lnym uwzględnieniem postępowań zabezpieczających oraz postępowań egzekucyjnych. Do&nbsp;zespołu Kancelarii MP&amp;W dołączył w&nbsp;2006 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Luiza Lewenstein </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> adwokat </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Członek Izby Adwokackiej w&nbsp;Warszawie od&nbsp;2006 roku. Prowadzi indywidualną Kancelarię, kt&oacute;ra świadczy pomoc prawną zar&oacute;wno na&nbsp;rzecz os&oacute;b fizycznych, jak i&nbsp;podmiot&oacute;w gospodarczych, reprezentując Klient&oacute;w w&nbsp;szczeg&oacute;lności w&nbsp;postępowaniach sądowych, cywilnych i&nbsp;rodzinnych. Z&nbsp;Kancelarią MP&amp;W wsp&oacute;łpracuje od&nbsp;2010 roku, przede wszystkim w&nbsp;sprawach karnych, w&nbsp;tym gospodarczych i&nbsp;skarbowych.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Dr Olimpia Marcewicz </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Ukończyła studia prawnicze na&nbsp;Wydziale Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w&nbsp;Lublinie. Po&nbsp;odbyciu aplikacji sądowej w&nbsp;okręgu Sądu Okręgowego w&nbsp;Lublinie złożyła egzamin sędziowski. Wpisana na&nbsp;listę radc&oacute;w prawnych Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Lublinie.</p> <p>Zatrudniona jest na&nbsp;stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w&nbsp;Katedrze Postępowania Cywilnego i&nbsp;Międzynarodowego Prawa Handlowego Wydziału Prawa i&nbsp;Administracji UMCS w&nbsp;Lublinie. W&nbsp;czerwcu 2007 roku obroniła rozprawę doktorską pt. &bdquo;Egzekucja z&nbsp;przedsiębiorstwa&rdquo; i&nbsp;uzyskała stopień doktora nauk prawnych. Posiada dwuletnie doświadczenie zawodowe we wsp&oacute;łpracy z&nbsp;Kancelarią Radcy Prawnego dr Iwony Szpringer w&nbsp;zakresie obsługi przedsiębiorc&oacute;w.</p> <p>Wsp&oacute;łautor pracy zbiorowej &bdquo;Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz&rdquo;, pod. red. A. Jakubeckiego, oraz wsp&oacute;łautor haseł encyklopedycznych w&nbsp;pracy zbiorowej &bdquo;Wielka Encyklopedia Prawa&rdquo;, pod&nbsp;red. C. Kosikowskiego i&nbsp;E. Smoktunowicza, dział: Postępowanie Cywilne pod&nbsp;red. M. Sawczuka.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Agnieszka Poteraj </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> prawnik </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Absolwentka Wydziału Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w&nbsp;Warszawie. W&nbsp;2017 roku ukończyła r&oacute;wnież studia z&nbsp;zakresu prawa kanoniczno-cywilnego na&nbsp;Wydziale Prawa Kanonicznego.&nbsp;W 2019 roku ukończyła studia podyplomowe &ndash; Prawo pracy i&nbsp;Ubezpieczeń Społecznych &ndash; kadry i&nbsp;płace 2018/2019 na&nbsp;Uczelni Łazarskiego w&nbsp;Warszawie. Do&nbsp;zespołu MP&amp;W dołączyła w&nbsp;2018 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> </ul> </div> </div> </section> </main> </body> </html> ', 'controller_name' => 'page-controller')) in CompilerEngine.php line 59
 23. at CompilerEngine->get('/home/mpiw/ftp/www_2016/resources/views/layouts/front.blade.php', array('__env' => object(Factory), 'app' => object(Application), 'errors' => object(ViewErrorBag), 'content' => '<!DOCTYPE html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta charset="UTF-8"> </head> <body> <section id="slider" class="float--100 position-relative" style="background-image:url(/img/1920-resize/zespol.jpg);"> </section> <main> <section class="float--100 partnerzy standard position-relative"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <h2 class="section-header">Zespół</h2> </div> </div> </div> <div class="container bg"> <div class="row"> <ul class="partnerzy-grid big-images"> <li class="big-images" > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/piotr_malinowski.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Piotr Malinowski </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Specjalista w&nbsp;zakresie prawa cywilnego i&nbsp;rodzinnego, handlowego, gospodarczego, w&nbsp;tym w&nbsp;szczeg&oacute;lności prawa telekomunikacyjnego, prawa energetycznego oraz antymonopolowego. Zajmuje się r&oacute;wnież problematyką fuzji, przejęć i&nbsp;nowych technologii.</p> <p>Dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz specjalizacje:</p> <ul> <li>doradca największych krajowych i&nbsp;zagranicznych przedsiębiorc&oacute;w w&nbsp;zakresie przepis&oacute;w prawa telekomunikacyjnego i&nbsp;energetycznego</li> <li>specjalista w&nbsp;zakresie badania stanu prawnego sieci przesyłowych i&nbsp;nieruchomości, na&nbsp;kt&oacute;rych są posadowione</li> <li>pełnomocnik w&nbsp;sprawach z&nbsp;zakresu ochrony konkurencji i&nbsp;konsument&oacute;w oraz pełnomocnik procesowy w&nbsp;postępowaniach z&nbsp;zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i&nbsp;administracyjnego</li> <li>doradca prawny Ministra Finans&oacute;w Leszka Balcerowicza, członek zespołu ds. reformy finans&oacute;w publicznych</li> <li>doradca w&nbsp;procesie powszechnej prywatyzacji (NFI)</li> <li>specjalista w&nbsp;zakresie prowadzenia szeroko rozumianych spraw rodzinnych</li> <li>członek Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie.</li> </ul> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li class="big-images" > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/piotr_plachta.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Piotr Płachta </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Specjalista w&nbsp;zakresie kontrakt&oacute;w, negocjacji i&nbsp;proces&oacute;w audytu majątku, zajmuje się r&oacute;wnież zagadnieniami związanymi ze świadczeniem usług online, prawami autorskimi, produkcją gier, płatnościami online, a&nbsp;także tematyką gier losowych i&nbsp;zakład&oacute;w.</p> <p>Dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz specjalizacje:</p> <ul> <li>przez 11 lat praktykował w&nbsp;renomowanych polskich i&nbsp;zagranicznych firmach prawniczych, w&nbsp;tym w&nbsp;Beata Gessel i&nbsp;Wsp&oacute;lnicy oraz Weil, Gotshal &amp; Manges zajmując się procesami due dilligence, kontraktami oraz uczestnicząc w&nbsp;przygotowaniu ofert publicznych m.in. Pekao, ZML Kęty, Stalexport</li> <li>od 1998 roku członek Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie</li> <li>w latach 2013-2016 Przewodniczący Komisji Zagranicznej Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie, wsp&oacute;łautor projekt&oacute;w międzynarodowych kt&oacute;re w&nbsp;latach 2014 i&nbsp;2015 zajęły odpowiednio II i&nbsp;I&nbsp;miejsce w&nbsp;konkursie Krajowej Rady Radc&oacute;w Prawnych</li> <li>uczestnik prac legislacyjnych w&nbsp;podkomisjach i&nbsp;komisjach sejmowych</li> <li>wieloletni pełnomocnik European Gaming and Betting Association w&nbsp;Polsce</li> <li>wieloletnia wsp&oacute;łpraca z&nbsp;brytyjską firmą doradczą, zdobywcą m.in. tytułu najbardziej innowacyjnej firmy doradczej wg Financial Times.</li> </ul> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li class="big-images" > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/anisa_gnacikowska-1.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Anisa Gnacikowska </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> adwokat </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Specjalista w&nbsp;zakresie prawa rodzinnego, spadkowego oraz problematyki podziału majątku. Zajmuje się r&oacute;wnież sprawami z&nbsp;zakresu prawa rzeczowego, w&nbsp;szczeg&oacute;lności w&nbsp;zakresie gospodarki nieruchomościami i&nbsp;reprywatyzacji, jak też sporami sądowymi wynikłymi ze zdarzeń losowych.</p> <p>Dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz specjalizacje:</p> <ul> <li>wsp&oacute;łpracowała z&nbsp;renomowanymi polskimi kancelariami, w&nbsp;tym Kancelarią Kochański Brudkowski i&nbsp;Wsp&oacute;lnicy, a&nbsp;od&nbsp;kilkunastu lat prowadzi prywatną praktykę</li> <li>aktywnie uczestniczy w&nbsp;strukturach samorządu zawodowego adwokat&oacute;w, pełni funkcję Przewodniczącej Zespołu Sekretarzy Prawniczych przy Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Przewodniczącej Komisji ds. Edukacji Prawnej. Jest członkiem Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i&nbsp;Ochrony Prawnej NRA oraz członkiem Komisji Kultury, Sportu i&nbsp;Turystyki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej. Trzykrotnie była Delegatem Okręgowej Rady Adwokackiej w&nbsp;Warszawie na&nbsp;Krajowy Zjazd Adwokatury</li> <li>wykładowca na&nbsp;aplikacji adwokackiej z&nbsp;zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego oraz procedury cywilnej</li> <li>od 2001 roku członek Izby Adwokackiej w&nbsp;Warszawie.</li> </ul> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/przemyslaw_wasiak.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Przemysław Wasiak </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Ukończył studia prawnicze na&nbsp;Wydziale Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W&nbsp;2009 roku ukończył kurs prawa amerykańskiego organizowany przez Wydział Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda i&nbsp;Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W&nbsp;lipcu 2011 roku ukończył studia podyplomowe z&nbsp;zakresu zam&oacute;wień publicznych w&nbsp;SGGW w&nbsp;Warszawie. Wpisany na&nbsp;listę radc&oacute;w prawnych Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie. Do&nbsp;zespołu MP&amp;W dołączył w&nbsp;2008 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/marta_pienkowska-1.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Marta Pieńkowska </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> adwokat </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Absolwentka Wydziału Prawa&nbsp; i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W&nbsp;2015 roku ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Pracy. Wpisana na&nbsp;listę adwokat&oacute;w Izby Adwokackiej w&nbsp;Warszawie.&nbsp;Do zespołu MP&amp;W dołączyła w&nbsp;2012 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder" style="background-image:url(img/690x552/anna_drabarczyk_vel_grabarczyk.jpg);"> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Anna Drabarczyk vel Grabarczyk </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> doradca podatkowy, radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Absolwentka Wydziału Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ma wieloletnie doświadczenie w&nbsp;obsłudze podmiot&oacute;w korporacyjnych. Przeprowadziła audyt prawny i&nbsp;regulację stanu prawnego kilkuset nieruchomości. Od&nbsp;lat zajmuje się prawem autorskim. Zdobyła także praktykę w&nbsp;zakresie pełnej obsługi podatkowej podmiot&oacute;w gospodarczych, r&oacute;wnież zagranicznych. Wpisana na&nbsp;listę radc&oacute;w prawnych Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie (nr wpisu WA-13018) oraz listę doradc&oacute;w podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradc&oacute;w Podatkowych (nr wpisu 12371). Wsp&oacute;łzałożycielka konsorcjum prawno-podatkowego Legaline Law &amp; Tax Solutions.&nbsp;Do zespołu MP&amp;W dołączyła w&nbsp;2005 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Dominika Figuła </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Absolwentka Wydziału Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w&nbsp;Krakowie. W&nbsp;2007 roku ukończyła studia geodezyjne w&nbsp;zakresie szacowania nieruchomości i&nbsp;katastru na&nbsp;Akademii G&oacute;rniczo-Hutniczej w&nbsp;Krakowie. Wpisana na&nbsp;listę radc&oacute;w prawnych Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie. Do&nbsp;zespołu MP&amp;W dołączyła w&nbsp;2009 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Paweł Suwara </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> adwokat </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Ukończył studia prawnicze na&nbsp;Wydziale Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W&nbsp;2009 roku ukończył&nbsp;filologię angielską na&nbsp;specjalizacji tłumaczeniowej. Od&nbsp;2018 roku wpisany na&nbsp;listę adwokat&oacute;w Izby Adwokackiej w&nbsp;Warszawie.&nbsp;Do zespołu MPiW dołączył w&nbsp;2019 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Piotr Grabowski </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Absolwent Wydziału Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Ł&oacute;dzkiego. Członek Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Warszawie od&nbsp;roku 2007. Posiada bogate doświadczenie w&nbsp;doradztwie na&nbsp;rzecz podmiot&oacute;w gospodarczych z&nbsp;zakresu prawa zam&oacute;wień publicznych, prawa handlowego oraz problematyki zabezpieczania wierzytelności. Specjalizuje się w&nbsp;kompleksowej obsłudze proces&oacute;w sądowych ze szczeg&oacute;lnym uwzględnieniem postępowań zabezpieczających oraz postępowań egzekucyjnych. Do&nbsp;zespołu Kancelarii MP&amp;W dołączył w&nbsp;2006 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Luiza Lewenstein </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> adwokat </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Członek Izby Adwokackiej w&nbsp;Warszawie od&nbsp;2006 roku. Prowadzi indywidualną Kancelarię, kt&oacute;ra świadczy pomoc prawną zar&oacute;wno na&nbsp;rzecz os&oacute;b fizycznych, jak i&nbsp;podmiot&oacute;w gospodarczych, reprezentując Klient&oacute;w w&nbsp;szczeg&oacute;lności w&nbsp;postępowaniach sądowych, cywilnych i&nbsp;rodzinnych. Z&nbsp;Kancelarią MP&amp;W wsp&oacute;łpracuje od&nbsp;2010 roku, przede wszystkim w&nbsp;sprawach karnych, w&nbsp;tym gospodarczych i&nbsp;skarbowych.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Dr Olimpia Marcewicz </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> radca prawny </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Ukończyła studia prawnicze na&nbsp;Wydziale Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w&nbsp;Lublinie. Po&nbsp;odbyciu aplikacji sądowej w&nbsp;okręgu Sądu Okręgowego w&nbsp;Lublinie złożyła egzamin sędziowski. Wpisana na&nbsp;listę radc&oacute;w prawnych Okręgowej Izby Radc&oacute;w Prawnych w&nbsp;Lublinie.</p> <p>Zatrudniona jest na&nbsp;stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w&nbsp;Katedrze Postępowania Cywilnego i&nbsp;Międzynarodowego Prawa Handlowego Wydziału Prawa i&nbsp;Administracji UMCS w&nbsp;Lublinie. W&nbsp;czerwcu 2007 roku obroniła rozprawę doktorską pt. &bdquo;Egzekucja z&nbsp;przedsiębiorstwa&rdquo; i&nbsp;uzyskała stopień doktora nauk prawnych. Posiada dwuletnie doświadczenie zawodowe we wsp&oacute;łpracy z&nbsp;Kancelarią Radcy Prawnego dr Iwony Szpringer w&nbsp;zakresie obsługi przedsiębiorc&oacute;w.</p> <p>Wsp&oacute;łautor pracy zbiorowej &bdquo;Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz&rdquo;, pod. red. A. Jakubeckiego, oraz wsp&oacute;łautor haseł encyklopedycznych w&nbsp;pracy zbiorowej &bdquo;Wielka Encyklopedia Prawa&rdquo;, pod&nbsp;red. C. Kosikowskiego i&nbsp;E. Smoktunowicza, dział: Postępowanie Cywilne pod&nbsp;red. M. Sawczuka.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> <li > <div> <div class="partnerzy-photo-holder"> <i class="lemonicon-user"></i> <div class="partnerzy-photo-ratio"></div> <div class="partnerzy-photo-overlay"> <i class="lemonicon-pencil5 partnerzy-ico"></i> <p class="partnerzy-overlay-text"> Pokaż opis </p> </div> </div> <div class="partnerzy-dane-holder"> <strong class="partnerzy-name"> Agnieszka Poteraj </strong> <p class="partnerzy-stanowisko"> prawnik </p> </div> <div class="partnerzy-opis-inside"> <p>Absolwentka Wydziału Prawa i&nbsp;Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w&nbsp;Warszawie. W&nbsp;2017 roku ukończyła r&oacute;wnież studia z&nbsp;zakresu prawa kanoniczno-cywilnego na&nbsp;Wydziale Prawa Kanonicznego.&nbsp;W 2019 roku ukończyła studia podyplomowe &ndash; Prawo pracy i&nbsp;Ubezpieczeń Społecznych &ndash; kadry i&nbsp;płace 2018/2019 na&nbsp;Uczelni Łazarskiego w&nbsp;Warszawie. Do&nbsp;zespołu MP&amp;W dołączyła w&nbsp;2018 roku.</p> <a href="#" class="partnerzy-opis-inside-close"> <i class="lemonicon-cross2"></i> </a> </div> </div> </li> </ul> </div> </div> </section> </main> </body> </html> ', 'controller_name' => 'page-controller')) in View.php line 149
 24. at View->getContents() in View.php line 120
 25. at View->renderContents() in View.php line 85
 26. at View->render() in Response.php line 53
 27. at Response->setContent(object(View)) in Response.php line 201
 28. at Response->__construct(object(View)) in Router.php line 1085
 29. at Router->prepareResponse(object(Request), object(View)) in ControllerDispatcher.php line 95
 30. at ControllerDispatcher->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))
 31. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 52
 32. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))
 33. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 103
 34. at Pipeline->then(object(Closure)) in ControllerDispatcher.php line 96
 35. at ControllerDispatcher->callWithinStack(object(PageController), object(Route), object(Request), 'display') in ControllerDispatcher.php line 54
 36. at ControllerDispatcher->dispatch(object(Route), object(Request), 'App\Http\Controllers\Front\PageController', 'display') in Route.php line 174
 37. at Route->runController(object(Request)) in Route.php line 140
 38. at Route->run(object(Request)) in Router.php line 724
 39. at Router->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))
 40. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 52
 41. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in Redirection.php line 42
 42. at Redirection->handle(object(Request), object(Closure))
 43. at call_user_func_array(array(object(Redirection), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 44. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 45. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 46. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in DisableSite.php line 25
 47. at DisableSite->handle(object(Request), object(Closure))
 48. at call_user_func_array(array(object(DisableSite), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 49. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 50. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 51. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in ETagMiddleware.php line 14
 52. at ETagMiddleware->handle(object(Request), object(Closure))
 53. at call_user_func_array(array(object(ETagMiddleware), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 54. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 55. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 56. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in FrontLocale.php line 21
 57. at FrontLocale->handle(object(Request), object(Closure))
 58. at call_user_func_array(array(object(FrontLocale), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 59. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 60. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 61. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in VerifyCsrfToken.php line 64
 62. at VerifyCsrfToken->handle(object(Request), object(Closure))
 63. at call_user_func_array(array(object(VerifyCsrfToken), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 64. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 65. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 66. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in ShareErrorsFromSession.php line 49
 67. at ShareErrorsFromSession->handle(object(Request), object(Closure))
 68. at call_user_func_array(array(object(ShareErrorsFromSession), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 69. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 70. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 71. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in StartSession.php line 62
 72. at StartSession->handle(object(Request), object(Closure))
 73. at call_user_func_array(array(object(StartSession), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 74. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 75. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 76. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in AddQueuedCookiesToResponse.php line 37
 77. at AddQueuedCookiesToResponse->handle(object(Request), object(Closure))
 78. at call_user_func_array(array(object(AddQueuedCookiesToResponse), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 79. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 80. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 81. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in EncryptCookies.php line 59
 82. at EncryptCookies->handle(object(Request), object(Closure))
 83. at call_user_func_array(array(object(EncryptCookies), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 84. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 85. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 86. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))
 87. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 103
 88. at Pipeline->then(object(Closure)) in Router.php line 726
 89. at Router->runRouteWithinStack(object(Route), object(Request)) in Router.php line 699
 90. at Router->dispatchToRoute(object(Request)) in Router.php line 675
 91. at Router->dispatch(object(Request)) in Facade.php line 217
 92. at Facade::__callStatic('dispatch', array(object(Request))) in IndexController.php line 65
 93. at Route::dispatch(object(Request)) in IndexController.php line 65
 94. at IndexController->index('zespol')
 95. at call_user_func_array(array(object(IndexController), 'index'), array('url' => 'zespol')) in Controller.php line 80
 96. at Controller->callAction('index', array('url' => 'zespol')) in ControllerDispatcher.php line 146
 97. at ControllerDispatcher->call(object(IndexController), object(Route), 'index') in ControllerDispatcher.php line 94
 98. at ControllerDispatcher->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))
 99. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 52
 100. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))
 101. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 103
 102. at Pipeline->then(object(Closure)) in ControllerDispatcher.php line 96
 103. at ControllerDispatcher->callWithinStack(object(IndexController), object(Route), object(Request), 'index') in ControllerDispatcher.php line 54
 104. at ControllerDispatcher->dispatch(object(Route), object(Request), 'App\Http\Controllers\Front\IndexController', 'index') in Route.php line 174
 105. at Route->runController(object(Request)) in Route.php line 140
 106. at Route->run(object(Request)) in Router.php line 724
 107. at Router->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))
 108. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 52
 109. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in Redirection.php line 42
 110. at Redirection->handle(object(Request), object(Closure))
 111. at call_user_func_array(array(object(Redirection), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 112. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 113. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 114. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in DisableSite.php line 25
 115. at DisableSite->handle(object(Request), object(Closure))
 116. at call_user_func_array(array(object(DisableSite), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 117. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 118. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 119. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in ETagMiddleware.php line 14
 120. at ETagMiddleware->handle(object(Request), object(Closure))
 121. at call_user_func_array(array(object(ETagMiddleware), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 122. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 123. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 124. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in FrontLocale.php line 21
 125. at FrontLocale->handle(object(Request), object(Closure))
 126. at call_user_func_array(array(object(FrontLocale), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 127. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 128. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 129. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in VerifyCsrfToken.php line 64
 130. at VerifyCsrfToken->handle(object(Request), object(Closure))
 131. at call_user_func_array(array(object(VerifyCsrfToken), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 132. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 133. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 134. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in ShareErrorsFromSession.php line 49
 135. at ShareErrorsFromSession->handle(object(Request), object(Closure))
 136. at call_user_func_array(array(object(ShareErrorsFromSession), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 137. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 138. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 139. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in StartSession.php line 62
 140. at StartSession->handle(object(Request), object(Closure))
 141. at call_user_func_array(array(object(StartSession), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 142. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 143. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 144. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in AddQueuedCookiesToResponse.php line 37
 145. at AddQueuedCookiesToResponse->handle(object(Request), object(Closure))
 146. at call_user_func_array(array(object(AddQueuedCookiesToResponse), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 147. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 148. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 149. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in EncryptCookies.php line 59
 150. at EncryptCookies->handle(object(Request), object(Closure))
 151. at call_user_func_array(array(object(EncryptCookies), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 152. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 153. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 154. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))
 155. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 103
 156. at Pipeline->then(object(Closure)) in Router.php line 726
 157. at Router->runRouteWithinStack(object(Route), object(Request)) in Router.php line 699
 158. at Router->dispatchToRoute(object(Request)) in Router.php line 675
 159. at Router->dispatch(object(Request)) in Kernel.php line 246
 160. at Kernel->Illuminate\Foundation\Http\{closure}(object(Request))
 161. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 52
 162. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request)) in CheckForMaintenanceMode.php line 44
 163. at CheckForMaintenanceMode->handle(object(Request), object(Closure))
 164. at call_user_func_array(array(object(CheckForMaintenanceMode), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 136
 165. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
 166. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 32
 167. at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))
 168. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 103
 169. at Pipeline->then(object(Closure)) in Kernel.php line 132
 170. at Kernel->sendRequestThroughRouter(object(Request)) in Kernel.php line 99
 171. at Kernel->handle(object(Request)) in index.php line 54