Zespół

 • Pokaż opis

  Piotr Malinowski

  Radca Prawny

  Specjalista w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego, handlowego, gospodarczego, w tym w szczególności prawa telekomunikacyjnego, prawa energetycznego oraz antymonopolowego. Zajmuje się również problematyką fuzji, przejęć i nowych technologii.

  Dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz specjalizacje:

  • doradca największych krajowych i zagranicznych przedsiębiorców w zakresie przepisów prawa telekomunikacyjnego i energetycznego
  • specjalista w zakresie badania stanu prawnego sieci przesyłowych i nieruchomości, na których są posadowione
  • pełnomocnik w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz pełnomocnik procesowy w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego
  • doradca prawny Ministra Finansów Leszka Balcerowicza, członek zespołu ds. reformy finansów publicznych
  • doradca w procesie powszechnej prywatyzacji (NFI)
  • specjalista w zakresie prowadzenia szeroko rozumianych spraw rodzinnych
  • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
 • Pokaż opis

  Marta Pieńkowska

  Adwokat

  Absolwentka Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2015 roku ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Pracy. Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Do zespołu MP&W dołączyła w 2012 roku.

 • Pokaż opis

  Anisa Gnacikowska

  Adwokat

  Specjalista w zakresie prawa rodzinnego, spadkowego oraz problematyki podziału majątku. Zajmuje się również sprawami z zakresu prawa rzeczowego, w szczególności w zakresie gospodarki nieruchomościami i reprywatyzacji, jak też sporami sądowymi wynikłymi ze zdarzeń losowych.

  Dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz specjalizacje:

  • współpracowała z renomowanymi polskimi kancelariami, w tym Kancelarią Kochański Brudkowski i Wspólnicy, a od kilkunastu lat prowadzi prywatną praktykę
  • aktywnie uczestniczy w strukturach samorządu zawodowego adwokatów, pełni funkcję Przewodniczącej Zespołu Sekretarzy Prawniczych przy Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Przewodniczącej Komisji ds. Edukacji Prawnej. Jest członkiem Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej NRA oraz członkiem Komisji Kultury, Sportu i Turystyki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej. Trzykrotnie była Delegatem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na Krajowy Zjazd Adwokatury
  • wykładowca na aplikacji adwokackiej z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego oraz procedury cywilnej
  • od 2001 roku członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
 • Pokaż opis

  Piotr Płachta

  Radca Prawny

  Specjalista w zakresie kontraktów, negocjacji i procesów audytu majątku, zajmuje się również zagadnieniami związanymi ze świadczeniem usług online, prawami autorskimi, produkcją gier, płatnościami online, a także tematyką gier losowych i zakładów.

  Dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz specjalizacje:

  • przez 11 lat praktykował w renomowanych polskich i zagranicznych firmach prawniczych, w tym w Beata Gessel i Wspólnicy oraz Weil, Gotshal & Manges zajmując się procesami due dilligence, kontraktami oraz uczestnicząc w przygotowaniu ofert publicznych m.in. Pekao, ZML Kęty, Stalexport
  • od 1998 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
  • w latach 2013-2016 Przewodniczący Komisji Zagranicznej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, współautor projektów międzynarodowych które w latach 2014 i 2015 zajęły odpowiednio II i I miejsce w konkursie Krajowej Rady Radców Prawnych
  • uczestnik prac legislacyjnych w podkomisjach i komisjach sejmowych
  • wieloletni pełnomocnik European Gaming and Betting Association w Polsce
  • wieloletnia współpraca z brytyjską firmą doradczą, zdobywcą m.in. tytułu najbardziej innowacyjnej firmy doradczej wg Financial Times.
 • Pokaż opis

  Agnieszka Poteraj

  Adwokat

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2017 roku ukończyła również studia z zakresu prawa kanoniczno-cywilnego na Wydziale Prawa Kanonicznego. W 2019 roku ukończyła studia podyplomowe - Prawo pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Do zespołu MP&W dołączyła w 2018 roku.

 • Pokaż opis

  Paweł Suwara

  Adwokat

  Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2009 roku ukończył filologię angielską na specjalizacji tłumaczeniowej. Od 2018 roku wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Do zespołu MPiW dołączył w 2019 roku.

 • Pokaż opis

  Paulina Rudnik

  Adwokat

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. W swojej działalności zawodowej zajmuje się głównie dziedziną prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej obsługi korporacyjnej spółek kapitałowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych, wspierając Klientów na każdym etapie postępowania
 • Pokaż opis

  Anna Drabarczyk vel Grabarczyk

  Doradca Podatkowy, Radca Prawny

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów korporacyjnych. Przeprowadziła audyt prawny i regulację stanu prawnego kilkuset nieruchomości. Od lat zajmuje się prawem autorskim. Zdobyła także praktykę w zakresie pełnej obsługi podatkowej podmiotów gospodarczych, również zagranicznych. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (nr wpisu WA-13018) oraz listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych (nr wpisu 12371). Współzałożycielka konsorcjum prawno-podatkowego Legaline Law & Tax Solutions. Do zespołu MP&W dołączyła w 2005 roku.

 • Pokaż opis

  Aleksandra Głąbik

  Aplikant Adwokacki

  Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od stycznia 2024 roku aplikantka adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. 

  Interesuje się zagadnieniami związanymi z ochroną dobra małoletniego dziecka w trakcie postępowania rozwodowego.

  Wspiera zespół adwokatów i radców prawnych w prowadzeniu postępowań zarówno przedsądowych, jak i sądowych z zakresu prawa rodzinnego, pracy oraz cywilnego
 • Pokaż opis

  Gabriela Siłka

  Paralegal

  Gabriela Siłka jest studentką IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Interesuje się zagadnieniami związanymi z ochroną dóbr osobistych, a w szczególności naruszeniami dobrego imienia oraz godności osób fizycznych, a także naruszeniami renomy podmiotów gospodarczych.

  Wspomaga dział prawny w sprawach z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego.
 • Pokaż opis

  Piotr Grabowski

  Radca Prawny

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od roku 2007. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa handlowego oraz problematyki zabezpieczania wierzytelności. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze procesów sądowych ze szczególnym uwzględnieniem postępowań zabezpieczających oraz postępowań egzekucyjnych. Do zespołu Kancelarii MP&W dołączył w 2006 roku.

 • Pokaż opis

  Luiza Lewenstein

  Adwokat

  Członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 2006 roku. Prowadzi indywidualną Kancelarię, która świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych, reprezentując Klientów w szczególności w postępowaniach sądowych, cywilnych i rodzinnych. Z Kancelarią MP&W współpracuje od 2010 roku, przede wszystkim w sprawach karnych, w tym gospodarczych i skarbowych.

 • Pokaż opis

  Dr Olimpia Marcewicz

  Radca Prawny

  Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie złożyła egzamin sędziowski. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

  Zatrudniona jest na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. W czerwcu 2007 roku obroniła rozprawę doktorską pt. „Egzekucja z przedsiębiorstwa” i uzyskała stopień doktora nauk prawnych. Posiada dwuletnie doświadczenie zawodowe we współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego dr Iwony Szpringer w zakresie obsługi przedsiębiorców.

  Współautor pracy zbiorowej „Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz”, pod. red. A. Jakubeckiego, oraz współautor haseł encyklopedycznych w pracy zbiorowej „Wielka Encyklopedia Prawa”, pod red. C. Kosikowskiego i E. Smoktunowicza, dział: Postępowanie Cywilne pod red. M. Sawczuka.

 • Pokaż opis

  Dominika Figuła

  Radca Prawny

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2007 roku ukończyła studia geodezyjne w zakresie szacowania nieruchomości i katastru na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Do zespołu MP&W dołączyła w 2009 roku.

 • Pokaż opis

  Agnieszka Wolska-Owocka

  Office Manager

  Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem, szeroko pojętych spraw administracyjnych i archiwistyki. Magister Ochrony środowiska ze spec. ocen oddziaływania na środowisko, ukończyła Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Warszawski.