Oferta MP&W w zakresie szkoleń

W ubiegłym miesiącu Kancelaria MP&W przeprowadziła szkolenie z zakresu prawa pracy – dziedziny w której prawnicy MP&W posiadają wieloletnie doświadczenie, dla pracowników jednej z wiodących na polskim rynku firm telekomunikacyjnych. W ramach szkolenia, prawnicy MP&W udzielali odpowiedzi na pytania osób stosujących prawo pracy w praktyce i pojawiające się w tym zakresie problemy. Kancelaria prowadziła również szkolenia dla menadżerów i pracowników średniego szczebla przedsiębiorców z branży bankowej oraz działających na rynku FMCG. Obejmowały one w szczególności dopuszczalne i niedopuszczalne praktyki rynkowe, zarówno w relacjach z konsumentami, jak i innymi przedsiębiorcami.