Wydarzenia

  • Wygrana MP&W w precedensowej sprawie

    W ostatnim czasie prawnicy MP&W doprowadzili do rozstrzygnięcia, na korzyść Klienta, precedensowej sprawy gospodarczej, związanej z dochodzeniem od dłużnika kosztów windykacji z tytułu opóźnień w zapłacie należności wynikającej z dokonanej przez strony transakcji handlowej. Możliwość windykacji takich kosztów wprowadziła obowiązująca od przeszło dwóch lat ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która znajduje zastosowanie do umów miedzy przedsiębiorcami. Z przepisów tych korzystają głównie firmy windykacyjne. Firmy te, po wyegzekwowaniu długu głównego, zwracają się do dłużnika o zapłatę kosztów windykacji, określając je na poziomie 10% windykowanej należności. Rozstrzygając sprawę sąd podzielił stanowisko prawników MP&W reprezentujących interesy dłużnika i wydał wyrok korzystny dla Klienta Kancelarii. Sąd uznał, że dochodzone przez wierzyciela koszty windykacji były nieproporcjonalne w stosunku do przysługujących mu należności.

  • Oferta MP&W w zakresie szkoleń

    W ubiegłym miesiącu Kancelaria MP&W przeprowadziła szkolenie z zakresu prawa pracy – dziedziny w której prawnicy MP&W posiadają wieloletnie doświadczenie, dla pracowników jednej z wiodących na polskim rynku firm telekomunikacyjnych. W ramach szkolenia, prawnicy MP&W udzielali odpowiedzi na pytania osób stosujących prawo pracy w praktyce i pojawiające się w tym zakresie problemy. Kancelaria prowadziła również szkolenia dla menadżerów i pracowników średniego szczebla przedsiębiorców z branży bankowej oraz działających na rynku FMCG. Obejmowały one w szczególności dopuszczalne i niedopuszczalne praktyki rynkowe, zarówno w relacjach z konsumentami, jak i innymi przedsiębiorcami.

  • „Niebieski Parasol” i Komisja Zagraniczna OIRP w Warszawie

    W dniach 22-27 września 2014 roku odbyła się coroczna akcja m. in. Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie pod nazwą „Niebieski Parasol”, w ramach której radcowie prawni i aplikanci udzielali bezpłatnych porad prawnych. Aktywny udział w akcji wzięli również przedstawiciele Komisji Zagranicznej OIRP, w tym Przewodniczący Komisji, Partner MP&W - Piotr Płachta. Dzięki akcji udzielono pomocy prawnej nie tylko obywatelom innych państw członkowskich Unii Europejskiej, ale także osobom pochodzącym z tak odległych krajów jak Japonia czy Mongolia.