Zabezpieczenie w procesie frankowym!!!

Sąd Okręgowy w Warszawie, po zaskarżeniu decyzji I instancji, udzielił Klientom MPiW zabezpieczenia na czas trwania procesu poprzez:

- Zawieszenie spłaty rat kredytu do prawomocnego zakończenia sprawy,

- Zakaz wypowiedzenia Klientom umowy.

Postanowienie jest prawomocne i wykonalne.