Tarcza Antykryzysowa

Zespół Kancelarii aktywnie śledzi działania rządu w kwestiach związanych z tzw. Tarczą Antykryzysową. Trudna sytuacja związana z kryzysem epidemiologicznym wpływa na działalność każdego podmiotu gospodarczego. W ostatnich dniach zostały uchwalone przepisy, które w swoich założeniach mają wspierać przedsiębiorców i chronić przed trudnym otoczeniem rynkowym związanym z „zamrożeniem gospodarki” i tworzone są kolejne modyfikacje, które mają na celu wspomożenie podmiotów działających na rynku.

 Wprowadzone w Tarczy Antykryzysowej formy pomocy państwa można podzielić co najmniej na kilka kategorii: dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, dodatkowe świadczenia, pożyczki, ulgi podatkowe, dodatkowe zasiłki, zawieszenie obowiązku wykonywania badań lekarskich pracowników, ułatwienia dla zatrudniających cudzoziemców, zmiany w umownym używaniu rzeczy (najem, dzierżawa), zmiany w sprawach zamówień publicznych, funkcjonowaniu organów i spraw korporacyjnych, czy też turystyce i hotelarstwie.

Wszystkie zaproponowane formy pomocy są uwarunkowane złożeniem stosownych wniosków do odpowiednich urzędów a ich stopień wsparcia zależy od specyfiki przedsiębiorstwa oraz wprowadzonej strategii działania w kryzysie.

 W przypadku chęci uzyskania szerszych informacji o możliwych formach pomocy indywidualnie związanych z rodzajem wykonywanej działalności, sytuacją ekonomiczną lub uzyskać wsparcie w skorzystaniu z dostępnych form pomocy, jesteśmy gotowi wesprzeć Państwa organizację w ocenie dopuszczalności pomocy ze strony jednostek rządowych, wyborze optymalnych rozwiązań i formalnoprawnej obsłudze.